Hemgrupper

Hemgrupperna består av 5 -12 personer som samlas i hemmen till gemenskap, samtal om livets frågor och till bön. Utformning och sammansättning kan variera, men grunden är densamma – en liten grupp människor som bryr sig om varandra och delar liv och tro med varandra. Intervall mellan träffarna varierar från varje vecka till 1-2 ggr per termin, beroende på grupp.

Vill du vara med i en hemgrupp eller veta mer?
Kontakta