Gudstjänst och bön

Gudstjänsten är hjärtat i församlingens liv – ett tillfälle att möta Gud, men också att dela gemenskap med varandra. Alla åldrar finns representerade och är välkomna och du behöver inte vara klädd på något speciellt sätt – vardagskläder går bra.

Vid alla gudstjänster finns där någon som hälsar dig välkommen när du kommer och delar ut en psalmbok och en agenda (ett programblad där man kan se vad som kommer att hända i gudstjänsten) Efter gudstjänsten serveras kyrkfika som du är välkommen att vara med på. Mycket av det praktiska i och kring gudstjänsterna sköts av olika basgrupper.

I Tallhedskyrkan firar vi oftast gudstjänst söndagar kl. 10.00 och ibland även på andra tider. Första söndagen varje månad firar alla gemensamt Hortlaxmässan tillsammans i Hortlax kyrka. Här kan du se programmet. 

TRE HUVUDTYPER AV GUDSTJÄNSTER I tallhedskyrkan

Gudstjänst
En vanlig söndagsgudstjänst innehåller sång, bön, textläsning från Bibeln och predikan. Predikan kan hållas både av präst och av lekmän och har till uppgift att länka bibeltexterna till det liv vi lever idag. Temat för gudstjänsten följer kyrkoårets texter.

Varje gudstjänst kl. 10.00 ordnas Skatten för barnen, där alla barn som vill får följa med en barnledare till lekrummet och höra på bibelberättelser, sång och göra något pyssel. 

Mässa
När gudstjänstens namn slutar på –mässa betyder det att vi firar nattvard tillsammans. Nattvarden är alltid frivillig att delta i. För övrigt följer den ungefär liknande ordning som en vanlig söndagsgudstjänst.

Temagudstjänst/temamässa
är gudstjänster med teman som inte ansluter till det vanliga kyrkoåret. Där tar vi upp saker som är aktuellt i tiden eller något annat som vi vill lyfta fram speciellt. Det kan handla om miljön, om bön, om mission, eller någon bibelbok som man vill fördjupa sig mer i.

TA MED BARN TILL KYRKAN
Vid alla gudstjänster går det bra att ta med barn. Varje gudstjänst kl. 10.00 ordnas Skatten för barnen, där alla barn först gemensamt med de vuxna får ta del av att öppna dagens skattkista med ledtrådar kring dagens tema, och sedan får de barn som vill följa med en barnledare till lekrummet och höra på bibelberättelser, sång och göra något pyssel. Du som förälder kan välja att skicka barnen utan vuxen eller att följa med själv. 

Vid söndagsgudstjänster kl. 18.00 erbjuds inga särskilda aktiviteter för barn.

BÖN

Tankar om bönen
Gör er inga bekymmer utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan i Kristus, Jesus. Fil 4:6-7

Att få vara buren av andras böner och att få be för andra är en förmån och en gåva vi fått att vårda. Då vi nämner våra sorger, bekymmer, oro för en annan medmänniska så blir bördan lättare att bära. Då vi delar tacksamhet och glädjeämnen med andra så blir glädjen smittande till andra.

Låt Gud visa dig kärlek och omsorg och möta dina djupaste behov. Jesus sa: Bed så skall ni få, sök så skall ni finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas för er. Matt 7:7-8

I bönen påverkas även vi människor. Vi öppnar vårt inre för en andlig verklighet, för både själsligt och kroppsligt helande, för ett Guds ingripande. Vi får rätta perspektiv till tillvaron, på det som är viktigt och väsentligt.

All verksamhet i Tallhedskyrkan bärs av bön. Bönesamlingar sker måndagar kl 10.00.

Om du har något böneämne som du vill att vi ska be för så kan du lämna det i en böneskål i kyrkan eller gå till vårt böneformulär genom att klicka här!