Viktiga regler att följa under det praktiska krisarbetet

Klargör din uppgift. Håll dig till den. Var lojal mot lednings- och inriktningsbeslut för stödinsatsen.  

Rapportera. Om du ser andra behov: rapportera till krisledningsgruppen.  

Var beredd att möta starka reaktioner – även ilska och aggressivitet.  

Vid möten med många berörda, sträva efter att arbeta i par.  

Notera beslut, viktiga åtgärder och information. Ta med penna och papper.  

Prioritera utifrån mål och inriktning. Tänk på att den som sitter tyst kan vara den som har det svårast.  

Förvänta dig inte att kunna skapa en helhetsbild. Det är en uppgift för krisledningen. 

Tänk på egen säkerhet.  

Kom ihåg vila, vatten och mat. Ta rast och gå ifrån en stund.  

Meddela om du måste avvika från gruppen eller om du blir sen till återsamling.