Tillfällig sida

Kris och katastrof

Vad gäller i ett krisläge? Hur agera när krisen är ett faktum? Här finns konkreta åtgärder att vidta och checklistor att följa i händelse av kris.