Foto: Christina Dagberger

Täby kyrkas altarskåp

Altarskåpet är från slutet av 1400-talet och avbildar bland annat Jesus på korset och de tolv lärjungarna.

Täby kyrkas altarskåp är från senmedeltiden. Det tillhör den nordtyska typen av altarskåp från 1400- och 1500 talen. Den karaktäriseras av sin rektangulära form med mittparti och flygeldörrar av samma höjd, så att skåpet upptill avslutas med en rak list. Den raka överdelen är smyckad med en fris av sengotiska bladkrabbor. Det är ett skåp med dörrar, som man kan öppna och stänga. Det är tillverkat i ek och har en höjd av 186 cm och en bredd av 342 cm.

Även i fråga om bildkompositionen är detta altarskåp karaktäristiskt för den nordtyska gruppen med sin stora centrala skulpturframställning i mittpartiet, corpus, och flyglarna, smyckade med större figurer.

Det går dock inte att avgöra om skåpet är tillverkat i Lübeck, som var medelpunkten för konsthandeln i Östersjöområdet, eller om det har tillkommit i någon verkstad i Stockholm, där man inspirerades av denna tradition. Exakt när tillverkningen skedde går inte heller att ange exakt, men på stilistiska grunder kan man sluta sig till 1470- eller 1480-talen.

När skåpet är öppet möter man en guldskimrande prakt. Själva förgyllningen restaurerades 1876. Den stora mittbildens sceneri grupperas kring framställningen av den korsfäste Jesus, vars uttänjda gestalt på korset präglas av upphöjd värdighet mellan de två rövarnas förvridna kroppar. Vid korsets fot har Maria, Jesu moder, sjunkit samman i vanmakt och får stöd av lärjungen Johannes. De stora skulpturerna på flyglarna är de tolv apostlarna som alla har sina attribut och kännetecken.

Foto: Christina Dagberger

Under själva Golgatascenen tolkas i fyra mindre nischer olika stadier på lidandets väg: Getsemane, törnekröningen och hånandet, Kristus inför Pilatus och sist korsbärandet.

Foto: Christina Dagberger

I samband med stilla veckan varje år – som inträffar veckan före påsk – stängs skåpet och då framträder målningssviten på baksidan. Den visar fyra motiv: nattvardens instiftande, påven Gregorius mässa, Marias död och himmelsfärd samt Marias kröning.

Foto: Christina Dagberger