Sverigedemokraterna

Vi vill låta Svenska kyrkan vara kyrka och inte en åsiktsmegafon för vänsterliberaler som kyrkan formats till under decennier, vi behöver vara det ansvarsfulla förvaltarskapet och reformera för att bevara den svenska kyrkan som människor känner igen. Vi vill ej förvanska eller förändra utan vi vill tillsammans med medlemmarna, anställda m. fl. förvalta svenska värderingar, tro och tradition inom svenska kyrkan. Därför vill vi se en självständig evangelisk-luthersk kyrka där kyrkofrågor får stå i fokus – inte kyrkofientliga ideér. Vi går till val om att se över valsystemet till svenska kyrkan. Skapa fler sätt för medlemmarna att på lokal nivå kunna välja/stödja sina företrädare. Vi vill:

  • Levandegöra kulturarvet
  • Bevara det demokratiska styrelseskicket, ta avstånd från antidemokratiska allianser
  • Bevara kyrkliga skolavslutningar
  • Verka för fler öppna förskolor, söndagsskola  och barnkörer
  • Verka för diakoni och mission, ha präster och diakoner ute i lokalsamhället
  • Ge särskilda insatser för ensamma äldre, unga med psykisk ohälsa
  • Ökat engagemang i tider av kris
  • Verka för att minska medlemstappet
  • Återskapa en kyrka byggd på tro och tradition
  • Värna om våra vackra kyrkor, kyrkogårdar, fastigheter i kyrkans ägo

 

Den grundläggande uppgiften i en församling är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utföra diakoni och mission. På vilket sätt ska Täby församling bäst utföra den uppgiften?

Svar: I nuläget fungerar Täby församling men för att utöka och för att nå nya målgrupper, behöver vi vara lyhörda för församlingsbornas synpunkter på verksamheterna så att kyrkan blir en naturlig mötesplats för alla åldrar. Vi tänker att kyrkan kan ha olika typer av aktiviteter som kan attrahera olika åldersgrupper som barnkörer, konserter, kyrkodans och föreläsningar både centralt och lokalt som i nybyggda Lindgården. Vi har i nuläget för lite kännedom om vilka diakonala behov som finns i Täby församling. Vi anser att kyrkan har en viktig roll här. Vi hoppas på väljarnas förtroende.

 

Täby församling bedriver en mycket omfattande verksamhet. Vilken verksamhet är omistlig för framtiden? Och hur ska den utvecklas?

Svar: Barn- och ungdomsverksamheten är allra viktigast. Särskilt verksamheter vad gäller ungdomarna vilket kan göra att de kan få en helt annan inriktning senare i livet. Vi behöver hitta fler naturliga kontaktpunkter. Vi vill lägga medel på arbetet med ungdomar för att få in fler ungdomar i kyrkan, då våra ungdomar är framtiden. Vi bör vara lyhörda för vad ungdomarna själva efterfrågar och möta dem där. Familjer ska tidigt få ta del av den lokala kyrkan och dess erbjudanden som vi vill utveckla mer. Vi avser att fördjupa oss mer i de här frågorna om vi får väljarnas förtroende.

 

Kontakt
Annelie Preve  annelie.preve@taby.se tel. 076-941 5427

För mer information se hemsidan Till Sverigedemokraternas hemsida