Kampanjbild från filmer för lansering av Act Svenska kyrkan 2019
Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Stöd ACT Svenska kyrkans viktiga projekt för människor över hela världen

ACT Svenska kyrkans insamling till internationell hjälpverksamhet - Fasteinsamlingen - inleds nu och pågår till den 28 mars. Var med och hjälp till med ett bidrag.

Svenska kyrkans insamling till internationell hjälpverksamhet - Fasteinsamlingen - pågår till och med den 28 mars.

Var med och hjälp till att lindra nöden med ett bidrag.

ACT Svenska kyrkan arbetar tillsammans med andra kyrkor i världen inom olika projekt

Exempel på insatser är arbete mot könsstympning, skolor för flickor och hjälp till att bygga ett självständigt liv. Andra områden är mentorskap för mammor i bland annat Sydafrika, Etiopien och stöd till gatubarn i Filippinerna -

ACt Svenska kyrkan har snabb och effektiv hjälp vid globala katastrofer, tack vara det nära samarbetet med lokala kyrkor.

Ditt bidrag är till stor hjälp: 200 kronor räcker till en veckas matpaket för en familj, 100 kronor räcker till 17 kilo näringsersättning till ett barn, 200 kronor betalar en skoltermin för ett barn på flykt, 500 kronor räcker till en latrin i ett flyktingläger och 920 kr räcker till två lastbilar med vatten för handtvätt.

Mer information om ACT Svenska kyrkan och pågående projekt:

Kontakta Torsten Gerhardsson, som är med i Täby församlings internationella kommitté, på tel. 073-687 26 06 eller besök www.svenskakyrkan.se/act/insamlingsteman-projekt.

Swisha till 123 551 29 91 (Täby församling, ljusbäraren, där insamlade medel går diret till ACT Svenska kyrkan) eller bg 900-1223, pg 900122-3. 

Varmt tack för din medverkan. Din insats behövs.