Runsten inmurad i Täby kyrkas ytterväggar

Stenen är i två delar av rödaktig granit och dateras till cirka år 1050-1080.

Runstenarna sitter inmurade på utsidan av vapenhusets västra och södra sida, nära marken.

Inskriften hänger ihop men är ofullständig. Den har kunnat kompletteras med hjälp av äldre avritningar av en snarlik sten som stått vid Vallentunasjön.

Runtexten lyder på fornvästnordiska:

"Guðlaug lét reisa steina at Holma, son sinn, ok at sik sjalfa. Hann dó á Langbarðalandi. "

Översättning:

Gudlög lät (resa stenarna efter Holme), sin son, och efter sig själv. Han dog i Langbardaland.

Troligen har de två stenarna varit ett monument över den döde Holme. Langbardaland var ett vikingatida namn på Syditalien, som låg under den östromerske (bysantinske) kejsarens välde. Gissningsvis har Holme varit kejserlig legosoldat och stupat i striderna.

Stenens två delar är inmurade i västra och södra väggen på kyrkans vapenhus. Stenen på den västra sidan är 86 cm bred och 123 cm hög. På den södra sidan är bredden 86 cm och höjden 45 cm. Det största fragmentet utgör stenens övre del. Nedre delen sitter inmurad upp- och nedvänd i södra delen, vid ingången till vapenhuset.

Antas vara ristad av mästaren Fot, som i konstnärligt hänseende var Upplands främste ristare.

Christina Dagberger 

Fakta: Runriket, RAÄ, Runristningarna i Täby.

Foto: RAÄ