POSK - Partipolitiskt obundna inom Svenska kyrkan

POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan) är en stark röst för en kyrka fri från partipolitik. En kyrka där inte de politiska partiernas åsikter styr utan engagemanget för kyrkan. Vår församling ska styras av församlingsbor – inte av politiker.

POSK vill att Svenska kyrkan:

  • Förenklar sin organisation och struktur.
  • Är en brobyggare mellan olika kyrkliga traditioner och mellan kristna kyrkor.
  • Vågar ta plats i samhället.

I vår vision är Svenska kyrkan i Täby modig, öppen och välkomnande. Vi vill vara en modern församling som verkar i samtiden, utan att tappa den viktiga traditionen bakåt. Täby församling ska vara en plats där alla åldrar, perspektiv och erfarenheter kan mötas och där vi vågar tala tydligt om såväl hopp som tro.

Vi vill att församlingen:

  • ser och möter varje människa som söker sig till kyrkan
  • respekterar individen och gläds åt mångfalden
  • erbjuder en mötesplats för Täbys hemlösa, rotlösa och utsatta. När andra samhällsinsatser sviker ska kyrkan kliva fram. Det är att ta det kristna kärleksbudet på allvar.
  • fortsätter utveckla den framgångsrika konfirmand-­ och ungdomsverksamheten
  • satsar mer på den lokala verksamheten i kyrkorna och regelbundet firar gudstjänst i alla fem kyrkor
  • erbjuder ett rikt musik- och kulturliv
  • värnar det viktiga kulturarv som våra kyrkor utgör och håller dem öppna med hög tillgänglighet

 

Den grundläggande uppgiften i en församling är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utföra diakoni och mission. På vilket sätt ska Täby församling bäst utföra den uppgiften?

Svar: Genom att låta människor uppleva glädje, nyfikenhet och omtanke i mötet med kyrkan. Musiken, ordet och den mänskliga handen formar gemenskapen.

Församlingen ska möta unga och gamla, vana kyrkobesökare och mindre vana genom ett brett utbud av olika typer av gudstjänster, musikupplevelser, möten och samtal - i grupp eller enskilt.

Genom församlingens diakoni vill vi möta ensamma och sjuka, men också unga med psykisk ohälsa och människor med känslor av hopplöshet och rädsla inför framtiden. Kyrkan ska sprida hopp och livsmod i alla generationer.

 

Täby församling bedriver en mycket omfattande verksamhet. Vilken verksamhet är omistlig för framtiden? Och hur ska den utvecklas?

Svar: Att vara kyrka! Vi kan aldrig sluta fira gudstjänst, sjunga och spela, undervisa, samtala och aldrig sluta tro på tanken att det alltid finns ett hopp.

Med diakoni ska Täby församling visa vad kristen tro betyder i handling.

Gudstjänster som berör, inspirerar och utmanar. Vi vill att evangeliets budskap om kärlek, upprättelse och hopp sprids till fler Täbybor och till nya generationer.

POSK gläds också åt kyrkomusikens kraft. Kyrkomusiken ska ges utrymme i alla verksamheter för alla åldrar, fysiskt och digitalt.

Konfirmationsundervisningen ska fortsatt vara stor och kvalitativ och vi ska fortsätta att satsa på ungdomsledarna.

 

Kontakt
Eva Lod, eva@lod.st

Victor Backström victor.backstrom@svenskakyrkan.se

Vi finns på :

www.posk.se/taby

www.instagram.com/posktaby

www.facebook.com/posk Täby

På fotot

Fr vä Niclas Evén, Stefan Ulfswärd, Denise Nyberg

Fr vä Staffan Ström, Elsie Andersson, Göran Reitberger, Elin Grundström
Fr vä Marie Kjörling, Bertil Persson, Birgitta Dahlkvist, Victor Backström, Bertil Börjesson