Foto: Christina Dagberger

Platser för samtal och närvaro

Tema diakoni: Omsorg om medmänniskan. Christina Manfredh är diakon i Täby församling och träffar människor både i kyrkan och på vårdboenden.

–Andlig vård är en stor del av det jag gör i vardagen, säger Christina Manfredh. Jag har kontakt med tio olika vård-och omsorgsboenden i kommunen och vi är flera medarbetare som gör regelbundna besök på boendena.

Christina Manfredh är diakon i Täby församling och kontaktperson gentemot vård- och omsorgsboenden i kommunen, där Täby församling har en regelbunden närvaro. Christina har en bakgrund som sjuksköterska och hon har jobbat med webbprogrammering i eget företag innan hon vidareutbildade sig till diakon och började arbeta i församlingen.

–Med andlig vård menas att även den som är gammal och sjuk och inte kan ta sig till kyrkan kan få möjlighet till kontakt via besök. Vi finns där människor behöver vår närvaro.

Foto: Christina Dagberger

Täby församling har en regelbunden närvaro på äldreboenden i kommunen och ett särskilt uppdrag att vara på plats på den palliativa enheten Byle gård där människor vårdas i livets slutskede. Varje vecka finns Christina till hands i lokalerna med utgångspunkt i det särskilda andaktsrummet med ett litet altare och med möjlighet till ljuständning.

–Vi från församlingen finns tillgängliga på vård- och omsorgsboenden med hjälp och samtal för de boende som själva vill. Det gäller även för personal och anhöriga som ser kyrkan som en viktig resurs, säger Christina. Det kan vara bra att känna till om man har en anhörig på boendet, att kyrkan finns till hands. För dem som kanske har en annan trosuppfattning, eller inte har någon tro finns representanter från andra religiösa samfund eller organisationer att tillgå.

–Vi har alltid en andakt på eftermiddagen där alla som vill är välkomna att delta. Det är en enkel stund av lugn samvaro och stilla musik som framförs av en musiker från församlingen.

Foto: Christina Dagberger
Foto: Christina Dagberger

Som diakon har Christina många olika arbetsuppgifter där hon får möjlighet till samtal och kontakt med människor. Inom Täby församlings caféverksamhet finns mötesplatser för samtal och samvaro, bland annat i Näsbyparks kyrka där Christina Manfredh är sammanhållande för de träffar som sker varannan vecka.

–Det är en lättsam samvaro, säger Christina. Vi sitter och dricker kaffe och pratar en stund tillsammans. Man märker mer och mer hur uppskattat det är att ha en plats att gå till. Många tycker om att det är kyrkan som är arrangör och att vi alltid inleder med en gemensam andakt. Men vi är måna om att bemöta och uppmärksamma var och en som kommer och vill vara med.  

– Det är samtal och möten som är grunden i arbetet som diakon, både i större sammanhang och i enskilda samtal, säger Christina. Många gånger kan det vara skönt för människor att få prata med en utomstående lyssnare. För mig är det viktigt att kunna hjälpa till att sätta ord på det man känner och bringa reda i tankar och funderingar. Att vara någon som verkligen lyssnar. Alla sorters samtal, allt från enskilda samtal till möten i vardagen, är en mycket meningsfull del av mitt arbete.

Text: Christina Dagberger

Foto: Christina Dagberger

Gemenskap kring kaffeborden

Täby församlings caféer pågår under terminerna i Gribbylunds kapellgård, och i sällskapsrummen i Tibble kyrka och Näsbyparks kyrka. Sommartid flyttar caféerna ut i trädgårdar och på terrasser när vädret så tillåter. Mer information >>