Foto: RAÄ Erik Claesson

Minnen från ett gemensamt projekt mellan olika kristna församlingar i Täby och Danderyd

Om ett samarbete kring bland annat utåtriktad verksamhet och studier under 1970-1990-talen, berättat av Lillemor Hallin.

Lillemor Hallin är en känd person inom ekumenik – samarbete mellan kyrkor – och andlig förnyelse. Hon har inspirerat många människor med sitt engagemang. I sin bok Gud kallar vanliga människor berättar hon om den andliga förnyelse som fanns i Danderyd och Täby under 1970-1990.

Lillemor Hallin är själv katolik och hon har verkat för samarbete mellan olika kristna kyrkor. Hon har i sin bok sammanställt många olika erfarenheter av kyrkligt samarbete i Danderyd och Täby, där hon bodde i många år.

En start för samarbetet var den första ekumeniska gudstjänsten i Danderyd och Täby 1963, i Danderyds kyrka. Den första i Sverige hade ägt rum i Lunds domkyrkoförsamling 1960. En tanke hade funnits om en årlig bönevecka för alla samfund, efter en idé från Frankrike. Gudstjänsten blev inledningen till ett ekumeniskt arbete i Danderyd och Täby som under 1970 - och 1980-talen som fortsatte att utvecklas till något unikt. Vid de första träffarna samlades man hos Birgittasystrarna i Djursholm. Diskussionerna gav upphov till en bönevecka, som fortfarande firas i januari varje år.

Socialt arbete

En av inriktningarna för det ekumeniska arbetet blev ett engagemang för socialt arbete, främst hjälp och stöd i alkohol- och narkotikafrågor, kallat RIA. Det var Grindtorpskyrkan som blev ett centrum för denna verksamhet. Missbrukare fick tillgång till frukost, kristen undervisning, själavård, morgonbön vila och hjälp med vissa vardagsbestyr. RIA kunde även i viss mån hjälpa till med bostad och arbete. Alla församlingar i Täby turades om att bidra till denna verksamhet och en stor gemenskap kring detta arbete utvecklades. Sedan några år tillbaka är denna verksamhet, nu kallad Oasen, placerad i Tibble kyrka, Täby församling Svenska kyrkan.

Nya kyrkobyggnader

Katolska kyrkan hade ingen egen byggnad i Täby på den här tiden, utan hyrde kapellet i Tibble kyrka, Täby församling. Även till dessa gudstjänster sökte sig människor som kommit i kontakt med RIA. Men många församlingar byggde nya kyrkor under denna tid:

  • Enebykyrkan 1977 (då Missionskyrkan, nu Equmeniakyrkan)
  • Tibble kyrka 1978
  • Näsbyparks kyrka 1980
  • Vårfrukyrkan 1985 (Katolska kyrkan)
  • Grindtorpskyrkan 1996 (Pingstkyrkan)

Studier i kristen tro

Många grupper och studiecirklar kring tro och andlighet startades. Katolska kyrkan introducerade grupper under benämningen Liv i Anden-seminarier. Det blev kurser som tilltalade många och som lade grunden till ett ökat engagemang i kyrkan.

Så kallade Alphakurser växte fram efter en anglikansk modell. Det var främst Enebykyrkan som arrangerade dessa sammankomster och man träffades hemma hos varandra eller lokalerna för Kyrkornas Second Hand. Alphakursen var en grundläggande kurs om den kristna tron.

Vidare arrangerades bibelgrupper, allkristna konferenser och ekumeniska retreater.

Utåtriktad verksamhet

Det satsades på utåtriktad verksamhet under denna tid. Att finnas på plats bland ungdomar var särskilt viktigt för Pingstkyrkan/Grindtorpskyrkan, som hade en ungdomspastor på plats i Täby centrum varje onsdagskväll, mitt på torget, på en yta som dagtid fungerade som café. Han gick dit med sin gitarr och hade en förmåga att samla ungdomar omkring sig.

Det fanns även ett skolsamarbete mellan Pingstkyrkan och Katolska kyrkan, som fick möjlighet att komma på besök till högstadieklasser och diskutera kristen tro och livsfrågor.

Enebykyrkan, Pingstkyrkan och Betaniakapellet arbetade utåtriktat med ett så kallat skolteam. Skolteamet bestod av lite äldre ungdomar, som skapade utrymme för gemenskap för de yngre ungdomarna. Bland annat iordningställdes en fastighet i Viggbyholm, där ett café inrättades – Café California. Det blev en plats för samvaro, fika, spel, Luciafiranden, andakter och andra aktiviteter.

Förutom detta vardagsarbete arrangerades vissa större enstaka samlingar, bland annat ett evenemang i Mörby centrum i början av 1980-talet och tältmöten intill Täby centrum 1986 i samarbete mellan Grindtorpskyrkan, Enebykyrkan, Betania, Vårfrukyrkan och Svenska kyrkan.

Under en tid i början av 1980-talet drev många församlingar gemensamt en närradiokanal, kallad Allkristna radion. Bland annat sändes morgonandakter, diskussionsprogram om livsfrågor samt intervjuer.

Kyrkornas Second Hand

Föreningen Kyrkornas Second Hand startade 1993. Den första lokalen låg i Roslags Näsby och från början var det Enebykyrkan, Grindtorpskyrkan, Baptistförsamlingen och Vårfrukyrkan som drev den. Efter några år kom Täby församling Svenska kyrkan med. Idén var att avkastningen från försäljningen skulle gå till humanitära projekt. Kyrkornas Second Hand engagerar än i dag många frivilliga som har hand om uppackning, prissättning, försäljning och andra förekommande arbetsuppgifter.

Avslutande tankar från Lillemor Hallin

Lillemor Hallin avslutar sin bok med några sammanfattande tankar kring allt det arbete som gjordes. Hon framhåller den stora betydelse som gemenskapen fick för alla inblandade. Den blev ett bevis på att samarbete ökar förståelsen för varandra på många plan; det gällde både de kyrkliga miljöerna, i hemmet, på arbetet och på fritiden. Hon betonar särskilt att studierna och den utåtriktade verksamheten hade stor betydelse för många.

Text: Christina Dagberger

 

Gud kallar vanliga människor
Lillemor Hallin 2019
ISBN: 978-91-639-5602-7
Distribution genom Isidor Nätverk och Data info@isidor.se