Foto: Magnus Aronson/IKON

Mer fakta om vigselgudstjänsten

Har du frågor kring vigselgudstjänsten i kyrkan? Här finns fakta kring förberedelser, musik och annat som är bra att veta.

Vigselsamtalet
En präst kommer att ta kontakt med er för ett samtal. Vigselsamtalet ger tillfälle att prata om vad äktenskapet innebär och att tillsammans med prästen planera vigselgudstjänsten som genomförs enligt Kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Enligt den ordningen går brudparet tillsammans in i kyrkan i början av gudstjänsten.

Hindersprövning
Enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken är det Skatteverket som genomför prövning av äktenskapshinder och utfärdar intyg om att hinder inte föreligger (äktenskapsbalken, kap. 3). I samband med vigselsamtalet ska de blivande makarna överlämna Skatteverkets intyg till den präst som ska leda vigselgudstjänsten.

Utsmyckning
Utsmyckning av kyrkan med blommor eller på annat sätt bestäms i samråd med den präst som ska leda vigselgudstjänsten. Kyrkvaktmästare måste kontaktas innan utsmyckning sker. Det är inte tillåtet att strö blomblad inne i kyrkorummet. Enbart blad av tyg eller papp är tillåtet. Utanför kyrkan är det tillåtet att kasta ris, fågelfrö och sockerpärlor (fåglarna dör inte av riset). Det är önskvärt att avlägsna materialet efteråt. Paljetter och ej nedbrytningsbar konfetti är inte tillåtet. En städavgift debiteras i dessa fall.

Fler kan delta
Flera kan ta aktiv del och medverka i en vigselgudstjänst, som till exempel sångsolister och textläsare och förebedjare.

Fotografering
Under vigselsamtalet kan man också diskutera eventuell fotografering och filmning av gudstjänsten tillsammans med den tjänstgörande prästen.

Musik
I första hand är det församlingens kyrkomusiker och andra musiker som framför musik och ackompanjerar psalmsången. Vi ser helst inte att förinspelad musik förekommer. Det innebär rent praktiskt att man vid samtalet med prästen kommer överens om vilken musik som ska framföras. Brudparet behöver ibland bistå med noter till musik som ska framföras. Församlingens kyrkomusiker gör överenskommelser i varje enskilt fall om att öva med sångsolister innan gudstjänsten ska äga rum.

Psalmtips
Präst och musiker ger gärna tips på psalmer ur Svenska psalmboken.

Vigselbevis
I samband med vigseln överlämnar prästen ett bevis om vigseln enligt äktenskapsbalken, 4 kap. 7§.

Efter vigseln
Församlingen ber för de makar som ingått äktenskap med namns nämnande i en gudstjänst kort tid efter vigselgudstjänsten.

Varmt välkommen till vigsel i Täby församling
Michael Öjermo, kyrkoherde