Foto: Albin Hillert/IKON

Mer fakta om dopgudstjänsten

Har du frågor kring dopgudstjänsten i kyrkan? Här finns fakta kring förberedelser, musik och annat som är bra att veta.

Dopsamtalet
En präst kommer att ta kontakt för att samtala om vad dopet innebär, planera gudstjänsten och välja psalmer. Täby församling följer Kyrkohandbok för Svenska kyrkan.

Flera kan delta
I många moment kan familj och närstående engagera sig genom att be, sjunga, spela och läsa dikter.

Dopklänning finns att låna
Dopklänningen hämtas samma vecka som barnet ska döpas och återlämnas tvättad och fin i början av veckan därpå.

Musik
I första hand är det församlingens kyrkomusiker och andra musiker som framför musik och ackompanjerar psalmsången. Familjen behöver ibland bistå med noter till musik som ska framföras. Vi ser helst inte att förinspelad musik förekommer. Det innebär rent praktiskt att man vid samtalet med prästen kommer överens om vilken musik som ska framföras. Församlingens kyrkomusiker gör överenskommelser i varje enskilt fall om att öva med sångsolister innan gudstjänsten ska äga rum.

Psalmtips
Psalm 248, ”Tryggare kan ingen vara är vanligast”, men präst och musiker kan ge fler tips ur Svenska psalmboken.

Fotografering
Under dopsamtalet kan man också diskutera eventuell fotografering och filmning av gudstjänsten tillsammans med den tjänstgörande prästen.

Gåvor till dopbarnet
Vid gudstjänsten får dopbarnet dopbevis, dopljus och dopljusstake. Dopbarnet får också ett hänge som senare kan tas med hem vid en dopfest.

Faddrar
Faddrar kallas ibland även gudmor och gudfar. Faddrarnas uppgift är att stötta barnet i den kristna tron och att vara ett vuxet föredöme för barnet. Faddrar ska själva vara döpta i Svenska kyrkan eller annan kyrka.

Lokal för samlingar
Lokal för dopkaffe finns i samtliga kyrkor om ni som familj vill låna en lokal och ta med egen förtäring.

Dopet uppmärksammas
I en gudstjänst en tid efter dopet läses barnets namn upp.

Dopfest
Någon tid efter dopet inbjuds familjen till en dopfest i kyrkan och får då det hänge i form av en ängel eller en duva som varit upphängt i dopträdet i kyrkan sedan dopgudstjänsten.

Varmt välkommen till dop!
Michael Öjermo, kyrkoherde