Foto: Lars Lindgren

Kyrkskeppet i Täby kyrka

Skeppet som hänger i Täby kyrka är ett tremastat, fullriggat örlogsfartyg, målat i brunt och vitt. Det är okänt när skeppet kom till kyrkan och i vilket sammanhang.

Kyrkskeppet i Täby kyrka

I fönstret närmast predikstolen, på norra sidan av Täby kyrka, hänger ett miniatyrskepp, utrustat med rigg, kanoner och andra tillbehör. Det är ett så kallat votivskepp (votiv av det latinska ordet för löfte) eller kyrkskepp som det också kallas. Liknande fartygsmodeller hänger i många kyrkor i Sverige.

Det sägs ofta att kyrkskeppen skänkts i gåva till kyrkan, som tack från någon sjöfarande som räddats ur sjönöd eller återvänt hem från en svår seglats. Men oftast rör det sig om en ren prydnad i kyrkan.

Den här typen av votivgåvor har en lång tradition och förekom redan hos greker och romare. Men de flesta votivskepp i svenska kyrkor är från 1600- och 1700 talen.

Skeppet som hänger i Täby kyrka är ett tremastat, fullriggat örlogsfartyg (örlog från holländskans oorlog, som betyder krig), målat i brunt och vitt och bestyckat med sexton kanoner bakom röda kanonportar och överst den holländska flaggan. I fören finns ett galjonslejon i guld och på akterspegeln en målning föreställande den knäböjande kung Salomo, därtill Amsterdams vapen.

Det är okänt när skeppet kom till kyrkan och i vilket sammanhang. Skepp av denna typ tillverkades i Holland i slutet av 1600-talet och levererades i många fall till Sverige. I 1713 års kyrkoinventarium nämns inget skepp, men 1748 finns det med, vilket tyder på att skeppet kom till kyrkan någon gång mellan dessa årtal. Skeppet har förvarats på olika platser i kyrkan, men hamnade på sin nuvarande plats vid 1929 års restaurering.

Text: Christina Dagberger
Fakta: Täby kyrka - en presentation

Foto: Lars Lindgren