Körskolan - körer utan inträdesprov

Du som är mellan 6 och 14 år är välkommen att vara med i någon av våra körer. Begränsat antal platser.

Miniorkören

För flickor och pojkar i förskoleklass-åk 1

Juniorkören

För flickor och pojkar cirka 8-11 år

Mixkören

För flickor och pojkar cirka 12-14 år