Körer med inträdesprov – för dig som vill satsa lite extra!

Alla grupper möter sångpedagoger och får musikteoretisk undervisning. För dessa grupper, kontakta körledaren för provsjungning.

Lilla flickkören

Flickor cirka 8-12 år

Aspiranterna

Pojkar och flickor cirka 8-12 år

Gosskören

Här sjunger killar som vill satsa lite extra