Foto: Christina Dagberger

Katalog över Albertus Pictors målningar i Täby kyrka

Valvmålningarna presenteras i bild och text. Katalogen finns att köpa i Täby kyrka.

Katalogen ger en presentation av motiv och de latinska så kallade språkband som åtföljer bilderna. De latinska texterna finns även in svensk översättning och illustreras av bilder av samtliga motiv i kyrkan.

Ur inledningen av Christina Sandqvist Öberg

Genom hela historien har människan velat ordna sin värld. För oss i det tjugoförsta seklet gäller det globala strukturer. För medeltidsmänniskan gällde det att kunna konkretisera den värld som Bibeln utgjorde. Här fick hon hjälp av kyrkomålarna, som utnyttjade sitt medium, kyrkans valv och väggar, på ett föredömligt effektivt sätt. Här fångas Bibelns fjärran svårförståeliga värld i en för samtiden bekant, ofta profan gestalt. Likaså förmedlas det andliga och moraliska budskapet i ord och bild, som kunde upplevas sinnligt i ljusets skiftningar under årets växlingar och intellektuellt och religiöst genom liturgins inverkan och prästens utläggningar.
Det i norra Europa oöverträffade exemplet på detta är Albertus Pictor och hans konst. Färgprakten hos motiven är fortfarande överväldigande men det är en prakt som förändrats genom århundradena. Mest kanske det märks i människornas anleten där den ursprungliga friska ansiktsfärgen nu är blekgrå och kindernas hälsorosor nu består av svarta fläckar på grund av den kemiska förändringen hos blymönjan som de målats med.
Denna medeltidens mediavärld har bevarats åt oss genom seklerna, ljuset som träffar de bleknande målningarna är detsamma, men länkarna till upplevelsen, den religiösa och intellektuella, är borta. Möjligheten att återuppväcka dessa bilder och få orden att tala finns dock fortfarande och ligger nu hos vetenskapen.