Foto: Christina Dagberger

Gravrättsinnehavare sökes

Kyrkogårdsförvaltningen söker kontakt med gravrättsinnehavare.

Kyrkogårdsförvaltningen i Täby församling har satt upp gröna skyltar på vissa gravplatser. Där finns en uppmaning att ”kontakta kyrkogårdsförvaltningen”, eftersom dessa platser saknar gravrättsinnehavare.

Gravrätten får endast utövas av den som i gravboken är antecknad som innehavare av gravrätten. Saknar gravplatsen gravrättsinnehavare finns ingen som kan utöva gravrätten. För att möjliggöra för den eller de närstående som önskar anteckna sig som gravrättsinnehavare till gravplatsen vill kyrkogårdsförvaltningen komma i kontakt med dessa.

Skyltarna har satts upp i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att söka gravrättsinnehavare.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med någon intressent kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Du som har upplysningar eller frågor gällande de aktuella gravplatserna kan kontakta kyrkogårdsförvaltningen via mejl eller på telefon 08-580 035 50.

Skyltar har satts ut på följande gravplatser

Täby kyrkogård

01V 028-31
01XIII 042
01XIII 104
01XIV 078
01XV 075

Täby Norra begravningsplats

02Cd 035
02Cf 068
02Ck 027
02Ha 100
02Ha 150
02Lak 135
02N 115
02P 079-80
02R 018
02R 028
02R 079
02Tak 041