Framtidsvision - omvärld - uppdrag

Kyrkoherde Michael Öjermo förklarar i fyra korta filmer den inledande visionen i församlingsinstruktionen, som är det nya styrdokument som Täby församling tagit fram.

Vad är en församlingsinstruktion

Täby församling har sedan en tid tillbaka arbetat med en ny församlingsinstruktion som nu är färdig. Det är ett styrande dokument där en församling inom Svenska kyrkan dokumenterar sina värderingar och mål som de strävar emot. Dessa mål blir riktlinjer för församlingen de kommande fyra åren.

Täby församlings kyrkoherde Michael Öjermo förklarar i fyra filmer den inledande visionen i detta styrdokument som Täby församling nu tagit fram.

Välsigna det goda med tacksamhet

Leva i samtiden

Församlingsinstruktionen är en regel och beskriver hur Täby församling ska tolka att var kyrka på den platsen som är Täby församling. Det gör vi genom att stödja människans välbefinnande och världens läkande genom att leva i sin samtid och vara ett alternativ som sätter sin tillit till Guds särpräglade verklighet.

Utmana det privilegierade med hållbarhet

De liv som levs och den kultur som råder i Täby utmanar församlingen att vara en fördjupande, klok och modig samhällsaktör som bidrar med och lyfter en förståelse av vad det är att leva ett gott, sant och äkta liv.

Upprätta det brustna med nåd