Foto: Christina Dagberger

En efterlängtad kyrka

Det var boende i Näsbypark som var drivande i att en kyrka skulle byggas där, centralt intill Näsbyparks centrum.

Näsbyparks kyrka är tillkommen på initiativ av en stiftelse som bildades 1965 av boende i Näsbypark som önskade sig en kyrka. Stiftelsen, som hade cirka 300 medlemmar, hade som mål att verka för att en kyrka kunde byggas i Näsbypark.

1972 kunde Täby församling köpa fastigheten på Djursholmsvägen 59, där den nuvarande kyrkan senare byggdes med start 1978, då man fick byggnadslov. Rolf Bergh var arkitekten som fick i uppdrag att rita kyrkan. Han var profilerad som kyrkoarkitekt. Under 1960-talet utformade han tillsammans med prästen Olov Hartman en typ av flyttbar eller monteringsbar så kallad vandringskyrka: studiokyrkan. Studiokyrkan skulle både kunna flyttas, och enkelt möbleras om invändigt för att användas på olika sätt.

Själva invigningen av kyrkan skedde 1980.

Christina Dagberger

 

Fakta: Kyrkor och kapell i Täby församling, Wikipedia.

Foto: Christina Dagberger