Foto: Christina Dagberger

Dödens schackspel

Dödens schackspel är den mest kända av Albertus Pictors kalkmålningar i Täby kyrka. Målningen har inspirerat Ingmar Bergman till en scen i filmen Det sjunde inseglet från 1957.

Dödens schackspel är den mest kända av Albertus Pictors kalkmålningar i Täby kyrka. Motivet finns i trappan upp till orgelläktaren.

Målningen har inspirerat Ingmar Bergman till en scen i filmen Det sjunde inseglet från 1957. Filmen utspelar sig i mitten av 1300-talet, under digerdöden. Riddaren Antonius Block och hans väpnare Jöns återkommer till Sverige efter att ha deltagit i korståget till det heliga landet. När Döden dyker upp för att hämta Antonius Block, ber denne om att få spela ett parti schack för att skjuta upp det oundvikliga.

Målningarna i kyrkan är från 1480-talet och gjordes av Albertus Pictor (omkring 1440−1509) och hans arbetslag på omkring fem personer, som under 1400-talet utsmyckade ett 30-tal svenska kyrkor främst i Mälardalen. Albertus Pictor hette egentligen Albrecht Ymmenhusen och var av tyskt ursprung, förmodligen från nuvarande Immenhausen, strax norr om Kassel. Han kallades även för Albert Målare, Albrekt Pärlstickare eller Albrekt Målare. Han var målare och pärlstickare (som broderade med pärlor, silke och guld) i Stockholm.

Foto: Christina Dagberger

Den övervägande delen av alla målningar som finns i Täby kyrka har bibliska motiv, men det gäller inte Dödens schackspel. Den föreställer en man som spelar schack med Döden. Motiv med schackspel förekom under medeltiden som förmedling av moraliska budskap. I detta fall är det tänkt att man ska reflektera över hur ens handlingar kan bestraffas eller belönas efter döden. Målningen är kompletterad med ett numera bleknat band med text på svenska. Enligt äldre nedteckningar lyder texten: ”Jak spelar tik matt” (Jag spelar dig matt). Genom denna formulering betonas att inför döden är vi alla lika. I normala fall tilltalades inte adelsmän med du (tik) och det indikerar att de sociala samhällsklassernas betydelse minskades när man stod öga mot öga med döden.

Detta motiv är unikt för Täby kyrka. Det var enda gången Albertus Pictor använde detta motiv. En möjlig inspiration till motivet kan han fått från ett träsnitt i Königsberg, där han varit på resa.

Ingången till kyrkan var via vapenhuset. Inne i kyrkan kunde besökaren se alla motiv i full takhöjd. På 1700-talet tillkom läktaren som delvis skymmer många av målningarna. Dödens schackspel kan man i dag se från trappan som leder upp till läktaren. Livshjulet som oundvikligen slutar med döden är nu till stor del dold av läktaren. I vapenhuset finns ytterligare sedelärande målningar som gjorts före Albertus Pictors tid.

Fakta:
Kalkmålningar i Täby kyrka, E. Sandström
Wikipedia
Birgitta Segerström

Text: Christina Dagberger

Kalkmålning i Lids kyrka. Albertus Pictors enda kända självporträtt. Den latinska texten säger "Minns mig, Albertus, denna kyrkas målare"
Ingmar Bergman vid filminspelning av Smultronstället Foto: Wikimedia Commons