Digitala andakter

Här kan du se alla våra digitala andakter. Andakterna publiceras också på vår Facebooksida, Instagram och Youtube. Sök på Täby församling på sociala medier.

En andakt med Michael Öjermo

Andakt - Tionde söndagen efter trefaldighet

En andakt med Michael Öjermo

En andakt med Kristina Uggla

Andakt - Nionde söndagen efter trefaldighet

En andakt med Kristina Uggla

En andakt med Michael Öjermo

Andakt - Åttonde söndagen efter trefaldighet

En andakt med Michael Öjermo

En andakt med Kristina Uggla

Andakt - Kristi förklarings dag

En andakt med Kristina Uggla

En andakt med Michael Öjermo

Andakt - Sjätte söndagen efter trefaldighet

En andakt med Michael Öjermo

En andakt med Kristina Uggla

Andakt - Apostladagen

En andakt med Kristina Uggla

Michael håller söndagens digitala andakt från lägergården Karlberg där många av församlingens konfirmander spenderar en del av sin sommar Psalmen som sjungs är Gud, för dig är allting klart.

Andakt - Fjärde söndagen efter trefaldighet

Michael håller söndagens digitala andakt från lägergården Karlberg där många av församlingens konfirmander spenderar en del av sin sommar Psalmen som sjungs är Gud, för dig är allting klart.

Sommaren är i blom och Kristina har flytt undan värmen några minuter för att dela en stund med oss. Omgiven av blommor berättar Kristina om trefaldighetstiden, som handlar om att lära känna Gud, sig själv och att växa som människa.

Andakt - Tredje söndagen efter trefaldighet

Sommaren är i blom och Kristina har flytt undan värmen några minuter för att dela en stund med oss. Omgiven av blommor berättar Kristina om trefaldighetstiden, som handlar om att lära känna Gud, sig själv och att växa som människa.

Johannes döparen var en profet i gamla testamentets anda och levde under samma tid som Jesus. Han höll till nere vid Jordanfloden där han predikade. Folk vandrade från Jerusalem ner genom en stor nedåtgående förslutning in i Jordan där Johannes predikade.

Andakt - Den helige Johannes Döparens dag

Johannes döparen var en profet i gamla testamentets anda och levde under samma tid som Jesus. Han höll till nere vid Jordanfloden där han predikade. Folk vandrade från Jerusalem ner genom en stor nedåtgående förslutning in i Jordan där Johannes predikade.

Söndag 14 juni
Temat för söndagen är vårt dop. Kristina befinner sig dagen till ära i till S:t Olofs kyrka vid ett av församlingens fantastiska dopträd.

Andakt - Första söndagen efter trefaldighet

Söndag 14 juni Temat för söndagen är vårt dop. Kristina befinner sig dagen till ära i till S:t Olofs kyrka vid ett av församlingens fantastiska dopträd.

En andakt med Michael Öjermo. Söndag 7 juni
Vi lämnar den festfyllda delen av kyrkoåret bakom oss och går in i Trefaldighetstiden. Vilket handlar om att Gud är en men samtidigt tre. Fader, Son och Ande.

Andakt - Heliga trefaldighets dag el. missionsdagen

En andakt med Michael Öjermo. Söndag 7 juni Vi lämnar den festfyllda delen av kyrkoåret bakom oss och går in i Trefaldighetstiden. Vilket handlar om att Gud är en men samtidigt tre. Fader, Son och Ande.

I mötet med med gud finns det mycket att ta del av, mycket att upptäcka och mycket att fundera över. Det är ett äventyr som följer med oss hela livet.

Andakt - Söndagen före pingst

I mötet med med gud finns det mycket att ta del av, mycket att upptäcka och mycket att fundera över. Det är ett äventyr som följer med oss hela livet.

Andakt med Kristina Uggla, söndag 17 maj
Söndagens andakt handlar om bönen. Något vi alltid kan vända oss till i osäkra och sköra stunder. För en själv eller till dem vi håller kärt. Vi skickar ut bönen till det okända och hoppas att det finns någon som tar upp den och besvarar den. Kristina läser ur Matteusevangeliet kapitel 6, vers 5-8.

Andakt - Bönsöndagen

Andakt med Kristina Uggla, söndag 17 maj Söndagens andakt handlar om bönen. Något vi alltid kan vända oss till i osäkra och sköra stunder. För en själv eller till dem vi håller kärt. Vi skickar ut bönen till det okända och hoppas att det finns någon som tar upp den och besvarar den. Kristina läser ur Matteusevangeliet kapitel 6, vers 5-8.

Det börjar bli en vana att Michael bjuder in till sitt kök för att hålla andakt. En trevlig stund, men självklart saknar vi levande musik, sång och den gemensamma glädje som kommer med den.

Andakt - Femte söndagen i påsktiden

Det börjar bli en vana att Michael bjuder in till sitt kök för att hålla andakt. En trevlig stund, men självklart saknar vi levande musik, sång och den gemensamma glädje som kommer med den.

En andakt med Kristina Uggla. Vi vilar fortfarande i påskens glädje och runt omkring oss sprudlar det av utslagna vårblommor. Men med allt växande kommer det också en växtvärk och ibland måste vi kämpa för att komma dit vi ska. Precis som vårblommorna kämpar för att ta sig genom jorden för att glänsa i solen måste vi kämpa för vår tro och kärlek.

Andakt - Fjärde söndagen i påsktiden

En andakt med Kristina Uggla. Vi vilar fortfarande i påskens glädje och runt omkring oss sprudlar det av utslagna vårblommor. Men med allt växande kommer det också en växtvärk och ibland måste vi kämpa för att komma dit vi ska. Precis som vårblommorna kämpar för att ta sig genom jorden för att glänsa i solen måste vi kämpa för vår tro och kärlek.

Michael Öjermo sitter åter i sitt kök för att dela en stund med oss. Han läser ur Psaltaren Psalm 23 och tillsammans ber vi för de i regering och myndigheter som fattar svåra beslut, för oss själva, och våra närmaste. Vi ber också till de som arbetar inom vården och kämpar hårt.

Andakt - Tredje söndagen i påsktiden

Michael Öjermo sitter åter i sitt kök för att dela en stund med oss. Han läser ur Psaltaren Psalm 23 och tillsammans ber vi för de i regering och myndigheter som fattar svåra beslut, för oss själva, och våra närmaste. Vi ber också till de som arbetar inom vården och kämpar hårt.

Andakten vänder sig till de yngre, men självklart är alla välkomna att delta oavsett ålder. Den återberättar påskens händelse, från måltiden till Jesus återuppståndelse. Vi får också lyssna till Liselott som sjunger Du lyfte min gråt emot himlen.

Andakt - Andra söndagen i påsktiden

Andakten vänder sig till de yngre, men självklart är alla välkomna att delta oavsett ålder. Den återberättar påskens händelse, från måltiden till Jesus återuppståndelse. Vi får också lyssna till Liselott som sjunger Du lyfte min gråt emot himlen.