Checklista för krisledningsgruppen

Arbetsplan

I samband med den första orienteringen tar krisledningen fram en arbetsplan, se mall. Varje ny uppgift förs in i arbetsplanen med information om vad som ska göras, av vem och när det ska vara klart och hur det ska redovisas. Det är viktigt att arbetsplanen är tydlig och finns tillgänglig för alla i krisledningen. 

Arbetsplanen finns att tillgå nedan som antingen Wordfil eller pdf-fil.

Lägesbeskrivning av händelsen 

 • Vad har hänt? 
 • Hur har det skett? 
 • Vilka är drabbade och på vilket sätt. 
 • Digital loggbok upprättas och börjar föras med hela händelseförloppet samt med tidsangivelse för varje händelse. 

Inriktning och strategiska val 

 • Akut bemanning med uppgiftsfördelning 
 • De som rings in till tjänstgöring vid kris: kontrollera först medarbetares tillstånd innan de går i tjänst. 
 • Kontakt med anhöriga/drabbade, vilket sätt är lämpligt? 
  telefon, e-post, hembesök 
 • Tidpunkter för information till: 
  Medarbetare och via intranätet/annan digital information 
  Föräldrar/anhöriga 
  Massmedia och via webbplatsen/annan digital information 

Hur utvecklas händelsen 

 • Se över bemanningen vid långvarig kris. 
 • Se över arbetspass och var tydlig kring:
  vilka som kan tas i anspråk 
  vilka som ska vara i beredskap för att eventuellt tas i anspråk senare
  vilka som inte förväntas att tas i anspråk
  Det ska tydligt framgå när medarbetares arbetspass avlutas eller när beredskap avslutas. 

Resurser och stödarbete 

 • Vilka resurser som omedelbart finns disponibla och vilka som kan komma att utnyttjas senare. 
 • Planera stödarbete till drabbade:
  enskilda medarbetare 
  direkt eller indirekt drabbade i verksamheten 
 • Minnesbord i respektive kyrkorum 
 • Flaggning 
 • Minnesstund 
 • Föräldramöten/medarbetarsamling  
 • Begravningsgudstjänst 

Avslut och utvärdering 

 • Kyrkoherden, eller den som kyrkoherden utser till att leda krisledningsgruppen, avgör när krisarbetet ska avblåsas. 
 • Det är även den personen som ansvarar för återsamling av krisledningsgruppen för utvärdering. 
 • Den förda loggboken ska avslutas och diarieföras.