Att stödja de drabbade

För att lindra och förebygga efterverkningar ska personalvårdande åtgärder snabbt sättas in. Stöd till drabbade ges enligt fastställd rutin. 

 

Omedelbart 

  • Ge den drabbade stöd, gemenskap och trygghet.  
  • Tillkalla vid behov polis och ambulans, telefon 112. 
  • Rapportera till kyrkoherden. 
  • Utse följeslagare till vårdcentral, sjukhus, polis eller hemfärd. 
  • Polisanmälan. 
  • Lämna tillbudsrapport till HR. 

Inom tre dagar 

  • Fortsatt stöd till den som utsatts för våld eller hot om våld.  
  • Stöd till berörda medarbetare.  

Uppföljning 

  • Vid behov möjlighet till individuellt stöd via företagshälsovården eller annan vårdgivare.  
  • Fortsatt stöd till medarbetare som påverkats av händelsen.