Foto: Christina Dagberger

Att finnas med i glädje och sorg

Tema diakoni: Omsorg om medmänniskan. Att lyssna till andra och vara till hjälp är en viktig sak för Maria Sundbäck, som är diakon i Täby församling.

–Det bästa med att vara diakon är att möta människor och finnas med i glädje och sorg, säger Maria Sundbäck. Det kan handla om att bara lyssna på andra och vara till hjälp i stunden.

Maria har som bakgrund en teologie kandidatexamen och har arbetat som undersköterska innan hon vigdes till diakon 2008.

Redan som 17-åring började Maria som konfirmandledare i kyrkan. Än i dag möter hon många ungdomar på konfirmandläger och hennes viktigaste budskap till dem är att kyrkan är en plats där man duger som man är och att man i kyrkan är värdefull bara genom att vara den man är.

–Det kan vara skönt för ungdomar som kämpar med att få bra betyg och har många krav både på sig själva och från andra. Här i kyrkan räcker med att bara vara, säger Maria. Vi har tid, man får ta det lugnt och inte stressa.

Foto: Christina Dagberger

Ett av Marias ansvarsområden är församlingens Leva vidare-grupper. Det är ett sammanhang för människor som har mist en anhörig och där man tillsammans kan prata om sin sorg och får möjlighet att dela tankar och känslor med andra som är i samma situation.

­–Det kan göra att sorgen blir lättare att bära, säger Maria. Man mår inte bra att hålla sorgen inom sig. Det är bättre att våga ta emot hjälp och möta sorgen. I våra grupper får man redskap kring hur man kan tänka och hantera sin vardag, till exempel.

En Leva vidare-grupp träffas sex gånger varannan vecka och varje tillfälle har ett särskilt tema som ligger som utgångspunkt för samtalen. Grupperna har begränsat antal deltagare så att var och hinner komma till tals.

Foto: Christina Dagberger

–I sorgegrupperna kan man också komma som man är, man behöver inte ens vara medlem i kyrkan. Det kan ibland bara gälla att man inte vill inte belasta vänner och anhöriga med sin sorg, utan kunna prata fritt och se livet från ett annat håll.

–En av de första sakerna vi gör är att vi enas om att det som sägs i gruppen stannar inom gruppen, säger Maria. Man har ett personligt ansvar att inte föra vidare det som framkommer vid samtalen. Alla ska känna att det vi har en trygg plats tillsammans.

–Det är inte ovanligt att man i gruppen får nya bekanta som man träffas och fikar med även efter att gruppen är slut, säger Maria.

Täby församling har också hög kompetens när det gäller att möta barn och familj i sorg.  En stödgrupp kan ge struktur och en trygg ram för barnet att bearbeta sin sorg. Genom att träffa andra barn i sorg kan man hitta strategier och stärka förmåga att leva vidare i den nya livssituationen.

–Vi är fyra medarbetare i församlingen som har specialutbildning inom det här området, säger Maria och vi arbetar sedan flera år tillbaka med familjegrupper. Det allra viktigaste är att finnas där för samtal och stöd i alla lägen.

Text: Christina Dagberger

Samtal om sorg - Leva vidare-grupper

När vi förlorar någon som står oss nära förändras livet >>

Stödgrupp för barn och familj i sorg

Varje år mister cirka 3 500 barn i Sverige en förälder och 600-700 ett syskon. Täby församling har erfarenhet av att ge stöd till barn och familj.