Askgravlunden Längtan

En ny gravplats, under lindarna vid Täby kyrka, finns nu för dig som anhörig som önskar ett enklare, men ändå personligt gravskick.

Askgravplatser och askgravlundar är ett gravskick som är ett mellanting mellan urngrav och minneslund.

Askgravplatser och askgravlundar passar den som vill ha en grav märkt med namn, men inte vill ha någon planteringsruta att ta hand om. Dessa är ett alternativ för anhöriga som vill ha en grav att besöka men inte har möjlighet att ta ansvar för en urngrav och där en minneslund upplevs för anonym.

Anhöriga kan närvara vid gravsättning i askgravlund.

I askgravplatser och askgravlundar kan anhöriga placera lösa blommor och ljus intill naturstenen eller pollaren samt vid muren. 

Lediga platser finns kvar. Varmt välkommen att kontakta Täby församling för visning.

Foto: Christina Dagberger

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Telefontid 
Må-to kl. 9-12 och 13-15
Fredagar kl. 9-12
Tel. 08-580 035 50
Besökstid
Må-fr kl. 9-12. Krossbacken 43, 187 70 Täby.
tabyforsamling@svenskakyrkan.se