Vilka register har Svenska kyrkan?

Nationellt för Svenska kyrkans register över vilka som är medlemmar, om de är döpta och konfirmerade. Även medlemmars barn registreras fram till 18-årsdagen.

Nationellt för Svenska kyrkan även register över personer som är röstberättigade och valbara vid kyrkoval.

Lokalt har församlingarna register som innehåller uppgifter om vilka medlemmar som är folkbokförda inom församlingens gränser, om de är döpta och konfirmerade samt registreras de medlemar som gifter sig kyrkligt eller begravs kyrkligt.

Församlingarna för även register över församlingens anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare samt över deltagare i församlingens olika verksamheter.

Registren har upprättats enligt bestämmelser i Svenska kyrkans eget regelverk Kyrkoordningen som beslutas av kyrkomötet och enligt riksdagens beslut i Lagen om Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan har enbart tillgång till personuppgifter som behövs för den egna verksamheten, och inte personuppgifter som finns hos andra organisationer.