Foto: IKON/Magnus Aronsson

Valnämnd

Dags för kyrkoval den 19 september 2021

Arbetet inför kyrkovalet i september 2021 är i full gång.
Valnämnden för Sydöstra Jämtlands pastorat består av:

Ordinarie ledamöter:
Majlis Ek, Brunflo
Olle Hansander, Brunflo
Marianne Jonsson, Brunflo
Arne Jonsson, Bräcke-Revsund
Lennart Berggren, Bräcke-Revsund
Elisabeth Andersson, Bräcke-Revsund
Anders Jönsson, Fors-Ragunda
Ingvar Magnusson, Fors-Ragunda
Oddbjörn Eriksson, Håsjö
Monica Ljungberg, Håsjö
Yngve Eriksson, Södra Jämtland
Susanne Berglin, Södra Jämtland

Ersättare
Gertrud Stålemar
Per-Erik Eriksson

 

 

Foto på röstkortskuvert. I bakgrunden ser man personer som köar.

Kyrkovalet - demokrati i kyrkan

Svenska kyrkan gick till kyrkoval den 19 september 2021. Valdeltagandet blev 18,4%. Nästa kyrkoval äger rum den 21 september 2025. Informationen på den här webben rör kyrkovalet 2021.