Fjärilmönstret syns på ritningen.
Foto: FQ FASTIGHETSKVALITET AB

Torvalla begravningsplats

Pastoratets yngsta begravningsplats ligger i stadsdelen Ängsmon, Torvalla och invigdes 15 september 2018.

Se dig omkring på Torvalla begravningsplats - Vår yngsta begravningsplats

Klicka här för att öppna panoramavyn över begravningsplatsen. Klicka mellan 7 olika platser på kartan och se dig omkring. Bilderna tagna hösten 2020.

Redan när Östersunds kommun startat byggnationen av stadsdelen Torvalla planerade Brunflo församling tillsammans med Östersund församling för ett samordnat projekt om gemensam begravningsplats i ytterkanten av bostadsområdet. Att församlingarna i Brunflo och Östersund samarbetade om detta beror på det faktum att Torvalla tillhör Brunflo församling och gränsen till Östersunds församling går vid Fäbodleden. Den geografiska närheten till Östersund fick Östersunds församling att känna ansvar och delaktighet i projektet.

Nu kom detta projekt att avstanna på ritningsstadiet och med 90-talets tvärstopp i nybyggnation och investering så avslutas planerna på ett samprojekt. 

Idéskiss från 1995. Nuvarande begravningsplatsen upptar ungefär 1/4 av den ursprungliga planerade storleken, i nedre delen av bilden.

En bit in på 2010-talet, när nybyggnationen i Torvalla tog fart igen, togs frågan upp av Brunflo pastorat, nu som ett eget projekt. Vid Ängsmokyrkan, invigd 1996, finns ingen tillgänglig mark för begravningsplats så kyrkorådet fick återigen titta på den mark som varit intressant vid den tidigare projekteringen. Nu bantades planerna kraftigt, mycket beroende på en tydlig förändring i allmänhetens val av gravsättningsform, men även en kostnadsfråga.

Förutsättningarna var nu att ingen djupgrävning av gravar skulle förekomma. Det här innebär att gravsättning av kistor inte skulle tillåtas men alla andra typer av gravsättning vara möjlig det vill säga:

Urngrav

2016 fanns en öppen yta, förmodligen en tidigare odlingsyta på platsen för den blivande begravningsplatsen i Ängsmon. Foto: Hans-Åke Grinde

Askgravplats

Askgravlund

Minneslund

Begränsningen har hittills inte resulterat i klagomål eller besvikna insändare i lokaltidningarna och kistförbudet innebär en avsevärd prisskillnad på anläggningskostnaden. Att gräva upp och sortera jord till 2,5 meters djup på hela gravsättningsytan skulle medföra en kraftig kostnadshöjning för pastoratet. 

Begravningsplatsen har karaktär av en Skogskyrkogård och är helt tillgänglighetsanpassad. Asfalterade gångar och gott om bänkar för vila i hela området.

Från busshållplatsen Vetevägen finns en gångväg genom skogspartiet. I bilden syns den lilla grinden i områdets västra del. Foto: Hans-Åke Grinde

Buss 4 och 14 passerar nära och hållplatsen heter Vetevägen.

Huvudentréen är från Jordbruksvägen och adressen är Jordbruksvägen 15. 

En skylt pekar mot Torvalla begr.pl. och entré i bilden.
Huvudentréen, med parkeringsplatser och servicebyggnaden ligger efter Jordbruksvägen. Foto: Hans-Åke Grinde
Ett vackert vattenspel pryder platsen med parkbänkar för vila vid den kombinerade minneslunden/askgravlunden. Foto: Hans-Åke Grinde