Foto: Anders Gustafsson

Revsunds kyrka

Jämtlands läns största landsortskyrka hittar du i Revsund, 7 km från Gällö

Kyrkan är mycket vackert belägen, där den ligger och speglar sig i Revsundssjön. På samma plats låg tidigare en gammal stenkyrka vars äldsta delar tillkom någon gång på 1100-talet. Den gamla medeltida kyrkan i Revsund är en av de äldsta kända kyrkorna i Jämtland. Den revs på 1870-talet i samband med att den nuvarande kyrkan byggdes. Den nya kyrkans västtorn placerades just där den gamla kyrkans kor hade stått. Den gamla kyrkan är mycket väl dokumenterad, avbildningen från 1635 (okänd målare) innebär den äldsta kända avbildningen av en kyrka i Jämtland.
Flera av de urgamla förbindelse-lederna mellan Bottenhavet och Tröndelagen går förbi här och det antas att samfärdsleden bestämde den gamla kyrkans läge vid sundet. Detta är historisk mark! Här har kung Olav med sin här, den heliga Birgitta och konung Magnus Eriksson med drottning Blanka, dragit förbi. Det var därför ganska naturligt att man, när den nuvarande kyrkan skulle byggas, beslutade att uppföra den på samma plats som den gamla. Bygget påbörjades 1871 och kyrkan invigdes år 1876 av biskop Lars Landgren.

I Revsunds kyrka finns en rad historiskt intressanta och sevärda föremål, flera av dem tillvaratagna och överflyttade från den gamla 1100-talskyrkan. Här finns bland annat en mycket vacker predikstol, tillverkad 1651 av Per Ifvarsson. En annan sevärdhet är den gamla kyrkans vackert skulpterade dörr, tillverkad 1698 av Gregorius Raaf. Kyrkklockorna är också ett arv från den gamla kyrkan. Den mindre klockan är en gåva från konung Karl XI, skänkt i samband med hans resa genom Jämtland 1686. Denna klocka blev anmärkningsvärt nog spräckt vid själaringningen efter sin givare år 1697. Den gjöts senare om och gör fortfarande tjänst.

Revsunds kyrka lämpar sig alldeles utmärkt som konsertkyrka med en mycket bra akustik samt gott om plats för många besökare. Med sitt vackra läge och sina många sevärdheter är Revsunds kyrka mer än väl värd ett besök och biskop Landgrens ord från invigningen är lika aktuella än idag: Huru ljuvliga äro icke dina boningar, Herre Sebaot!

Film om Revsunds kyrka med engelsk text (english)