Foto: Anders Gustafsson

Ragunda nya kyrka

Den nya kyrkan är ritad av Johan Fredrik Åbom 1846. Arbetet med att uppföra kyrkan leddes av byggmästaren Frans Agathon Lindstein. Efter några års arbete invigdes kyrkan 1853.

Inredningen i kyrkan, med dess färgsättning, utfördes av Göran Sundin från Sunne.

Kyrkan har sedan genomgått flera omfattande renoveringar. Den första genomfördes 1939-1940 under ledning av byggmästare Elof Fridh då den västra dörren sattes igen och det tillskapades ett sidoaltare, elbelysning och elvärme installerades också då. Altaruppsatsen som är en relief i elfenbensträ av skulptören Olof Ahlberg tillkom i detta sammanhang. Den kallas ”Kristus kommer till sin församling” och det är innevånare i Ragunda som stått modell till människorna kring Kristus.

En andra omfattande renovering genomfördes 1980-82 då förberedelsrum och toalettutrymmen tillkom under läktaren. Koret vidgades genom att ta bort bänkar. Kyrkans interiör rengjordes och viss konservering vidtogs. Kyrkan återinvigdes 25 april 1982.

År 2010 genomfördes en större yttre renovering med nytt torntak och renovering och förgyllning av tornets kors. Kyrkan målades i en färgsättning med vitt och svagt rosa, som visar arkitektens ursprungliga förslag och den avfärgning som kyrkan kan ha haft sin första tid, innan den senare blev helt vit.

Den äldre altartavlan som målats av Göran Sundin hängde länge undanskymd bakom kororgeln men pryder nu sidokoret efter en ombyggnad år 2010 som skapat ett större utrymme kring dopfunten.

Predikstolen är snidad av Salomon Jonsson-Hägglöf från Häggenås, han har också gjort nummertavlorna.

Bänkinredningen är ett verk av byggmästare Fridh och tillkomna vid renoveringen 1939. Läktarorgeln är ursprungligen tillverkad av P.L. Åkerman men senare ombyggd av Firma Setterqvist, Örebro. Kororgeln tillkom 1982 och är tillverkad av A Magnussons Orgelbyggeri, Göteborg.

Dopfunten av kalksten är från Brunflo och tillägnad minnet av kyrkoherde Olle Arbman. Kyrkans äldsta ljusredskap är ljustakar av tenn skänkta till kyrkan 1708 men tillverkade i London 1696.

Vid prästgårdens brand 1849 gick allt kyrksilver förlorat, därför kommer allt nattvardssilver från 1859-60. De två klockorna har tidigare hängt i gamla kyrkans stapel. Storklockan är gjuten 1694. Lillklockans ålder är okänd men är omgjuten 1751 och 1851.