Foto: Anders Gustafsson

Kårböleleden

Genom vårt södra område går Kårböleleden. Leden utgår från Kårböle och passerar Ytterhogdal, Överhogdal, landskapsgränsen vid Vitvattsknätten. Från byn Vitvattnet går leden sedan via Klaxåsen och Söderhögen till Klövsjö. Vidare förbi Grossmyrbodarna, Mo, Dalåsen och Fjösåsen innan dem förenas med Jämt-Norgevägen i Billsåsen. Sträckan mellan Ytterhogdal och Klövsjö sammanfaller leden med Helgonleden.

Under nedanstående flikar finns möjliga dagsetapper, men dessa kan förlängas eller kortas allt efter önskemål. Att gå någon km in på nästa dagsetapp eller avsluta lite tidigare än etappbeskrivningarna, kan, beroende på önskemål, underlätta övernattning, tillgång till livsmedel m.m.

Etapperna är approximativt uppmätta, varför det rekommenderas att köpa/ladda hem en mer detaljerad karta, t.ex. Lantmäteriets Min karta eller Lokalsinnes appar.

Svårighetsgradering

Grön: Lättare
Blå: Medel
Röd: Svår

Som stöd för alla pilgrimsvandrare kommer våra etapper graderas efter ett nationellt ramverk. Etapperna kommer löpande uppdateras på hemsidan med en färgnivå. Obs! Utmed leden kan ett eller flera av inslagen förekomma. 

Etapp 1

Kårböleleden. Foto: Anders Gustafsson

Svårighetsgradering:

GRÖN (Bitvis asfalt)

Sträcka:

Total: Kårböle – Huskölen 11 km
Vandringen startar i Ljusdals kommun på den gamla vägen längs älven, när den sedan passerar Ljusnan går den längs landsvägen fram till Karlstrand och Huskölen. Vatten finns längs etappen.

Historia & natur:

På 1500-talet bosatte sig människor från Finland i bygden och böjrade med så kallat Svedjebruk. I Huskölen finns Västigår´n som byggdes i början av 1600-talet.

Etapp 2

Svårighetsgradering:

GRÖN

Sträcka:

Total: Huskölen – Ytterhogdal 23 km

Vandringen går längs landsvägen och efter ca 10 km vandring nås byn Storån. I mitten av byn finns ett gapskjul med rastplats på en udde väl synligt från vägen. Efter ytterligare 5 km vandring nås byn Flor. Efter Flor viker man av till höger på den gamla landsvägen och efter ca 7 km nås Ytterhogdal, vi är nu i Härjedalens kommun. Vatten finns längs etappen.

Historia & natur:

Ljusnan dämdes upp och blev här en ”sjö” under 50-60 talet då ett kraftverk byggdes. Kyrkan i Ytterhogdal ligger mycket vackert till och byggdes 1799-1808. Här finns ett krusifix från 1600-talet bevarat.

Stämpel:

Ytterhogdal vid kyrkan.

Etapp 3

Foto: Helena Stridh

Svårighetsgradering:

GRÖN (Brister i märkningen)

Sträcka:

Total: Ytterhogdal – Överhogdal 18 km

Genom Ytterhogdal: Från kyrkan går leden på en skogsväg mot ett industriområde och vandraren svänger vänster fram till E45, här vandrar man över bron och viker av mot höger på första avtagsväg. Vandra längs Trumstedsvägen fram till Ångevägen där man viker av till vänster och lite senare höger in på Buvägen, leden mot Överhogdal.

Från Ytterhogdal: Leden följer Buanvägen som förlängs av en skogsbilväg som går parallellt med ån Hoan. Efter ca 10 km viker leden av till vänster från skogsbilvägen in på en stig som markeras av en pilgrimsstolpe. Nu går vandraren genom skog och når efter ca 1,5 km en rastplats vid Risa-stenen.

Stigen fortsätter genom tallskog och myrmarker tills den kommer ut på en mindre bilväg som går norrut mot Överhogdal.

Historia & natur:

Risa-stenen är ett stenblock med ett överhäng på 4 meter, där flottarna brukade söka skydd vid oväder. På platsen för nuvarande kyrkan fanns sannolikt ett kapell redan 1466. Den nuvarande kyrkan byggdes 1849-55 och var då en total ombyggnad av den dåvarande 1700-tals kyrkan.

Stämpel:

Överhogdal, häbre vid kyrkan.

Etapp 4

Svårighetsgradering:

GRÖN

Sträcka:

Total: Överhogdal – (Vitvattnet) Knätten 14 km

Fortsätt norrut på E45 och passera Överhogdals fongård. Strax efter att sista gården i Överhogdal har passerats lämnar vandraren E45 och tar till vänster in på en skogsbilväg. Efter ca 3 km nås Gulbeinstenen vid Hoan. Leden är lätt att vandra och viker sedan av till höger in på en skogsstig som tar vandraren upp till Övre Knätten. Vatten finns längs etappen.

Historia & natur:

På Överhogdals fongård finns ett museum med Europas äldsta bonader. Gulbeinstenen-stenen har fått sitt namn efter de skinnbyxor som Forbönderna ofta bar. Det färska skinnets nyans var gulaktig.

Stämpel:

Stämpel finns i Knätten.

Äta-bo-göra:

Boendemöjligheter finns vid Vitvattnet. Kontakt: Irene Persson, 070-691 36 06.

Foto: Helena Stridh

Etapp 5

Svårighetsgradering:

GRÖN (Övervägande stig)

Sträcka:

Total: Knätten  (Vitvattnet) – Klaxåsen 14 km

Terrängen blir här kuperad och det kan bitvis vara blött. Inlandsbanan passeras vid tre tillfällen. Leden går parallellt med Hoan som man går över vid två tillfällen, strax innan Björnberget samt i Klaxåsen. Här kommer man in i Bergs kommun. Vatten finns längs etappen.

Historia & natur:

Klaxåsen är troligen en av södra Jämtlands äldsta byar och befolkad redan i slutet av 800-talet. Kyrkklockorna ska ha sänkts i Hoan år 1178 för att komma undan fiendehänder när kung Sverre erövrade Jämtland till Norge.

Stämpel:

Stämpel finns i Klaxåsen.

Ny bro innan Klaxåsen. Foto: Helena Stridh

Etapp 6

Svårighetsgradering:

BLÅ (Stigningar)

Sträcka: 

Total: Klaxåsen – Kilkojan 14 km

Leden går västerut över berg med utsikt över Söder- och Nederhögen. Leden går vidare från Söderhögen i Nordvästlig riktning mot Kilkojan. Vid Kilkojan ansluter Stråsjöleden från Korsholmen och Enånger in på Kårböleleden. Vatten efter halva vägen i höjd med Söderhögen.

Historia & natur:

Söder- och Nederhögen är en gammal bygd med jordbruk från 1300-talet. Här finns ett minnesmärke från Baltzarfejden daterat  år 1611. Kilkojan är en omtalad sov- och vilkoja som i början av 1900-talet huserade många skogsarbetare och hästar som arbetade skift i skogarna runt om.

Bo-äta-göra:

För en plats att bo och äta, besök Nederhögens vildmarkscentrum: https://nederhogen.se/

Vy under vandring mellan Klaxåsen och Kilkojan. Foto: Gunilla Jansson

Etapp 7

Svårighetsgradering:

GRÖN

Sträcka:

Total: Kilkojan – Klövsjö 13 km

Kårböleleden från Kilkojan till Klövsjö går huvudsakligen genom skog. Vid Röjan finns Vindskydd och utedass. Vatten finns i Röjan.

Historia & natur:

Klövsjö har blivit utsedd till Sveriges vackraste by, vilket vandraren kommer att se genom den vackra fjällnaturen som bjuds året om.

Stämpel:

Stämpel finns i Klövsjö kyrka samt vid minnesstenen Tavelgrinna.

Bo-äta-göra:

För lokal mat och hantverk, besök Klövsjögårdsbutik: https://www.facebook.com/people/Kl%C3%B6vsj%C3%B6-G%C3%A5rdsbutik/100057402041221/

Klövsjö kyrka. Foto: Anders Gustafsson

Etapp 8

Svårighetsgradering:

GRÖN

Sträcka: 

Total: Klövsjö – Sakrisbodarna 11 km (första sträckan utanför Helgonleden).

Här delar sig leden från Helgonleden som tar en annan sträckning tills den ansluter till Jämt-Norgeleden vid Storsjö. Kårböleleden går norrut genom skogar och förbi fäbodvallar till Sakrisbuan där det sommartid vistas boskap.

Historia & natur:

Zakrisbuan (som det stavas i vissa äldre dokument) har anor från 1800-talet är en av de fäbodar som fortsatt har boskap på plats sommartid.

Trättängsbodarna. Foto: Gunilla Jansson

Etapp 9

Svårighetsgradering:

GRÖN (Reglerat vatten. Kan medföra höga flöden, då rekommenderas ej vad)

Sträcka:

Total: Sakrisbuan – Storhallen 12 km

Leden går främst på skogsbilvägar och genom skog och på stigar till Ljungan. Ljungan passeras med ett vad med flottningsränna i mitten. Rejäla stavar behövs.

Historia & natur:

Storhallens by ligger på en rullstensås med utsikt över Klövsjö-Lundörrs och Oviksfjällen.

Närbild på lingonris med mogna bär.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Etapp 10

Vindskydd vid Grossmyrbodarna. Foto: Helena Stridh

Svårighetsgradering:

GRÖN

Sträcka: 

Total: Storhallen – Börjesten 11 km 

Leden går mycket längs skogsbilväg, men även över fina fäbodvallar och skogsstigar. Vid Grossmyrbodarna väntar ett vindskydd på vandraren.

Historia & natur:

Börjesten är ett så kallat ödesböle. Under medeltiden övergavs många byar och några exempel på sådana ödesbölen finns i Jämtland. Gårdarna övergavs förmodligen av flera orsaker, men en starkt bidragande faktor var pesten som härjade. Digerdöden kom till Jämtland sommaren 1350 och hälften av befolkningen föll offer för sjukdomen. Ett ödesböle kännetecknas av spår i naturen som åkerterasser, odlingsrösen.

Etapp 11

Svårighetsgradering:

GRÖN

Sträcka:

Total: Börjesten – Gussmon (Mo12 km) – Persåsen 22 km 

Efter vandring längs skogsbilväg och i skog kommer vägen fram i byn Mo. Vid Högån finns vindskydd för vila. Leden för landsvägen fram till Persåsen.

Historia & natur:

I byn Mo finns en fin klockstapel där gudstjänsten hålls varje sommar i de för dagen uppbyggda bänkarna på Gussmon.

Stämpel:

Vid klockstapeln i Gussmon.

Bo-äta-göra:

Med några kilometerns avstickare från leden kan du boka boende på:

Wikners i Persåsen: https://www.persasen.se/

Bergsbo Hus: http://www.bergsbohus.se/

Strandgården: https://strandgardenhoverberg.se/se/

Klockstapeln i Gussmon. Foto: Helena Stridh

Etapp 12

Svårighetsgradering:

GRÖN

Sträcka:

Total: Persåsen – Billsåsen 11 km

Leden går längs väg i 6 km nästan fram till Kinderåsen där den viker av in på stigar i skogen mot Billsåsen. Här förenas Kårböleleden med Jämt-Norgevägen.

Historia & natur:

Byn Billsåsen var en kär rastplats för de som på 1920/30-talet buförde kor till och från fäbodarna. Efter Billsåsen ligger Tattarstan där en informationstavla berättar om boplatsens bakgrund.

Vägskäl i Billsåsen. Foto: Gunilla Jansson

Allmän info

Vad är en pilgrim?

Ordet pilgrim kommer från latinets peregrinus som betyder främling. Som pilgrim ger du ger dig av från det hemvanda mot det okända. Du får ta emot nya erfarenheter, möten och insikter, ensam eller tillsammans med andra.

En pilgrim har både ett inre och ett yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara ökad självkännedom eller att känna frid och Guds närvaro. Det yttre målet är den fysiska plats där vandringen slutar.

Många som i dag kallar sig pilgrimer är historiskt intresserade av medeltidens helgon och vandrar i deras fotspår. Andra gör det för att deras tro innefattar vallfärder eller pilgrimsvandringar till heliga platser.

En pilgrimsvandring kan också vara ett tillfälligt avbrott i ett hektiskt liv. Oavsett vem du är och varför du ger dig ut kan vandringen och mötena längs vägen bli en fin andlig upplevelse. (Källa: svenskakyrkan.se)

Pilgrimens sju nyckelord

Frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande.

Kartor

Vi hänvisar till appen Lokalsinne och Min karta på Lantmäteriet: www.minkarta.lantmateriet.se/

Information, service & tips

Buss, bil och tåg är möjliga färdsätt att ta sig till och från leden. Många restauranger, caféer och logimöjligheter etc. längs leden har öppettider som är säsongsberoende. Vi rekommenderar därför att söka information innan resan för att kunna planera inköp och övernattning m.m.

Vädret kan slå om fort, framförallt i fjällmiljöer. Svenska turistföreningen har packlistor och tips inför vandringen. På deras hemsida finns förteckning över fjällstationer och vandrarhem m.m.

Hänsyn

Allemansrätten ger oss rättigheter att vistas fritt ute i skog och mark, men kom ihåg dina skyldigheter gentemot markägare och medvandrare. Tänk även på att sänka ljudvolymen i renbetesland då renar är känsliga, speciellt under kalvningsperiod samt öka avståndet till dem. Hundar ska alltid vara kopplade.

Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida: 
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/allemansratten/

Pilgrimsstämplar och pass

Dagens pilgrim kan dokumentera sin vandring med hjälp av stämplar, som finns längs pilgrimslederna. Pilgrimspasset har en lång historisk bakgrund med början under 1300-talet då en förordning utfärdades om att varje pilgrim skulle vara försedd med ett rekommendationsbrev. 

Markeringar

Markering utmed pilgimsleder görs med röd färg på träd/halvstubbar/stenar eller med pinnar med pilgrimssymbolen.

Sankt Olofsmärket. Foto: Illustratör: Johanna Figur Waddington