Foto: Jenny Sigeman /Ikon

Sorgegrupp

Många upplever att sorgen blir lättare att hantera om man får samtala med andra.

Vi upplever sorg så olika och den rymmer många känslor. Även om vi haft tid att förbereda oss under en sjukdomstid upplever många det som om döden kommit alltför tidigt. Vi kan sällan vara helt förberedda när en anhörig avlider. I det fall där ett dödsfall kommer plötsligt och utan förvarning kan tomheten och saknaden vara övermäktig. Då finns vi där för er.

De flesta tycker att det underlättar om man tillåter sig att samtala om sin sorg och om hur man klarar att leva vidare. I dessa sorgegrupper träffas människor som har den gemensamma erfarenheten, att de nyligen förlorat en anhörig. Deltagarna får, i lugn och trygg miljö, prata om hur det är att leva med sorgen och saknaden. Varje människas sorg är unik, men det kan ge en lättnad att få dela tankar och erfarenheter med andra som befinner sig i en liknande situation.

Med inbjudan finns också information om andra vägar till stöd och hjälp i sorgen. Tala med kontaktpersonen eller någon av våra diakoner om det stöd Du kan få. 

Under Alla helgons helg hålls särskilda minnesgudstjänster i flera av våra kyrkor till minne av dem som gått bort. Till dessa gudstjänst är alla välkomna.

Det finns emellanåt även särskilda grupper för dig som förlorat ett barn och för dig som förlorat någon genom suicid. Här samarbetar vi med andra församlingar i vår närhet. Kontakta vårt kansli för att få hjälp att hitta dessa.