Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barn 0-5 år

Vår målsättning med verksamheten för barn i denna ålder är att alla ska känna sig sedda och veta att de är älskade. Deras nyfikenhet ska bemötas respektfullt och vi uppmuntrar barnens funderingar kring livsfrågor av alla de slag.

Pyttesång

Vi träffas en vardag mellan kl. 9:30-10:30 i församlingshemmet i Västanede. Alla barn upp till 5 år välkomna med förälder för lek, fika och sång.