Lokala församlingsråd

I Sydöstra Jämtlands pastorat finns 16 församlingsråd, varav 3 finns i Hällesjö-Håsjö, Stugun, Borgvattnets församlingar.

Varje församling som ingår i Sydöstra Jämtlands pastorat har ett församlingsråd som fungerar som en styrelse. Tillsammans med kyrkoherden har församlingsråden ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift blir utförd. De ansvarar även för tillsyn utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. 

Borgvattnet
6 ordinarie:
Lars Blixt
Eva Öberg
Kerstin Torgersson
Tage Torgersson
Anna Göransson
Berit Westerberg-Hellberg

4 ersättare:
Jenny Blixt
Thure Johansson
Bodil Johansson 
Ella Holmberg

Hällesjö-Håsjö
6 ordinarie:
Oddbjörn Ericsson
Karl-Ove Söderberg
Per-Erik Eriksson
Astrid Nylén
Kristina Wåger
Henrietta Klyvert

4 ersättare:
Berit Andersson
Johnny Jonsson
Crister Leandersson
Lennart Blom

Stugun
8 ordinarie:
Annica Eklund
Torborg Persson
Lennart Raswill
Ingrid Jonsson
Carin Fredholm-Nordborg
Lars-Erik Granbacka
Brittinger Håkansson
Magdalena Alf

6 ersättare:
Birgitta Engberg
Maj Jemtbring
Tommy Söderberg
Catarina Antán
Ulla Grelsson
Sonia Forsberg