Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Mötesplatser

Gemenskap är viktigt för människor och vi har många mötesplatser för vuxna och daglediga, med olika innehåll. Ansvariga är oftast diakonerna.

Trivselträff

Med Astrid Blomqvist och Mona Brink.

”Stickkafé” i Borgvattnet

Varje tisdag under vår och höst.