Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barn- och ungdomskörer

Många barn har fått sina första erfarenheter av att sjunga i grupp genom kyrkan. Här (eller i kyrkan) får barnen möjlighet att upptäcka glädjen och gemenskapen i en kör.

Barnkören Lärkorna

Terminsstart 31 januari 2023.
Onsdagar 14:15-16:00 i Fors sockenstuga.
För dig i klass 3-5. Anmälan till Ann-Katrin Hoflin 0696-556 21 eller Susanne Engström 0696-106 15.

Barnkören (vilande)

Tisdagar 15:00-16:00 i Församlingsgården Hammarstrand.
För dig i klass 2-3. Anmälan till Astrid Blomqvist 0696-553 79.