Barn 0-5 år

Vår målsättning med verksamheten för barn i denna ålder är att alla ska känna sig sedda och veta att de är älskade. Deras nyfikenhet ska bemötas respektfullt och vi uppmuntrar barnens funderingar kring livsfrågor av alla de slag. Öppet kyrkis är lika mycket en verksamhet för barnen som för de vuxna.

Öppet Kyrkis

Måndagar kl. 09:30-12:00. Barn- och vuxengrupp där vi leker och har sångstund kl. 10:30. Församlingsgården Hammarstrand.