Lokala församlingsråd

I Sydöstra Jämtlands pastorat finns 16 församlingsråd, varav 2 finns i Ragunda och Fors församlingar.

Varje församling som ingår i Sydöstra Jämtlands pastorat har ett församlingsråd som fungerar som en styrelse. Tillsammans med kyrkoherden har församlingsråden ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift blir utförd. De ansvarar även för tillsyn utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. 

Fors
8 ordinarie:
Birgitta Strid
Gunilla Olsson
Ulla Jönsson
Åsa Färdig
Karl-Gustav Andersson 
Ingvar Magnusson
Ingrid Englund
Anneli Lindström

4 ersättare:
Carin Bjurström Oscarsson
Kerstin Skoog
Bodil Berggren
Torbjörn Magnusson

Ragunda
6 ordinarie:
Stefan Nilsson
Eva Blomkvist
Ann Carlsson
Anne-Marie Forsberg-Fahlén
Ingrid Rehn
Rebecca Berglund

3 ersättare:
Leif Forsgård
Kalle Borglund
Maria Ljung Westin