Foto: Anders Gustafsson

Nyhems kyrka

I byn Ulvsjö, 3 kilometer norr om Nyhem, hittar ni sinnebilden för den ursvenska lilla sockenkyrkan!

Belägen i Ulvsjö, tre km norr om Nyhems samhälle och synlig från länsväg 323 ligger Nyhems kyrka. Det är en typisk landsortskyrka, byggd i trä. Kanske är det den vackra omgivningen, med höga skuggande björkar inne på kyrkogården som gör att kyrkan ändå ger ett storslaget intryck i all sin enkelhet. Nyhems kyrka lever i alla avseenden upp till bilden av den lilla ursvenska sockenkyrkan!
År 1851 fick man tillåtelse att bilda en egen kapellförsamling under namnet Nyhem. Bonden Mattias Knutsson i Ulvsjö upplät marken till det nya kyrkbygget och kyrkogården mot det förbehållet att han fick tillvarata gödseln från kyrkstallarna. Beslutet att bygga Nyhems kyrka i Ulvsjö, var för sin tid mycket logiskt för det innebar att församlingsborna fick ungefär lika långt till kyrkan oavsett vilken av byarna runtomkring de kom från.

1852 startade, det av arkitekt C G Blom ritade bygget, under byggmästare Per Karlsson från Hosjö. Den 25 mars år 1855 stod kyrkan färdig att invigas. Vid invigningen skänktes många av dess nuvarande klenoder, såsom den svarta mässhaken, en kollekthåv, vinkannan och kalken. Steg för steg kompletterades kyrkans utrustning och utsmyckning under senare delen av 1800-talet. Bland annat dopfunt, kammarorgel och en predikstol. Så sent som 1899 installerades den första flänskaminen i kyrkan för värmens skull och först vid renoveringen 1924-27 blev kyrkan varmbonad. I samband med den renoveringen byggdes även en orgelläktare. Någon orgel blev det dock inte då.

Hundraårsminnet av kyrkans invigning firades 1955, vilket innebar några intensiva år av förberedelser och förändringar. Kyrkogården byggdes ut och inne i kyrkan installerade man elektrisk uppvärmning samt påbörjade byggandet av en ny kyrkorgel. Man beställde en ny altartavla. Motivet är från påskmorgonens budskap där Jesus uppenbarar sig för kvinnorna. Tavlan är målad av Jämtlandskonstnären A. Liljekvist från Ås. Lagom till 100-årsjubileet skänktes också den fjärde ljuskronan. Dessa ljuskronor användes regelbundet fram till 1980-talet. Först då installerades elektrisk belysning som komplement. Vid den moderniseringen gjordes också den senaste "ansiktslyftningen" av kyrkorummet. Detta år - 1981 - målades hela kyrkan invändigt med målsättning att återskapa så mycket som möjligt av tidigare utsmyckning. Kyrkan återfick sin ljusa färgton efter att i många år varit betydligt mörkare.

Nyhems kyrka har två klockor i sitt torn, den stora från år 1854 och den lilla från år 1864. Båda klockorna köptes från Sundsvall. Nyhems kyrka använde sig av manuell klockringning ända fram till 2004 då man äntligen automatiserade ringningen.

Nedanför kyrkan ligger gamla sockenstugan och det i jämförelse nya församlingshemmet. I församlingshemmet bjuds det upp till kyrkkaffe, Ulvsjöträffar, körövningar, begravningskaffe, möten av allehanda slag, en och annan gudstjänst vintertid osv. Den gamla sockenstugan, som tidigare använts bl a som skola, restaurerades på frivillig väg under två veckors intensivt arbete under sommaren 1971. Arbetet dokumentärfilmades och sändes i TV hösten - 72. Stugan är nu delvis hembygdsmuseum. Intill församlingshemmet finns det också en nyrenoverad bakstuga för uthyrning. Kyrkan renoverades utvändigt under 2018.

Film om Nyhems kyrka med engelsk text (english)