Foto: Helena Bergendahl

Nätvandrarchatten

Nätvandrarchatten är till för dig som är 12-25 år. Här kan du prata om det som känns svårt och jobbigt för dig eller bara småprata med en trygg vuxen. De som chattar är personer som jobbar i Svenska kyrkan. Du är helt anonym och alla har tystnadsplikt.

Behovet av trygga vuxna på internet är stort och Svenska kyrkan har nätvandrat sedan 2008. Svenska kyrkans nätvandrare finns på diverse digitala plattformar, men främst via Nätvandrarchatten. Det är ett nationellt forum för unga mellan 12 och 25 år. Här kan man vara helt anonym och chatta med utbildade personer som har tystnadsplikt och arbetar i Svenska kyrkan. Ungdomarna möter trygga vuxna som är närvarande vid behov av stöd, frågor och social kontakt. Stödchatten är en del av Kyrkans SOS, där bland annat Jourhavande präst ingår.