Foto: Alex & Martin /Ikon

Någon att prata med

Ibland behöver man prata med någon som lyssnar och som kan ge stöd och hjälp att komma vidare. Våra präster och diakoner har god erfarenhet av samtal om allt som rör livet. Samtalen journalförs inte och är helt kostnadsfria. Alla har tystnadsplikt. Välkommen att kontakta oss!