Foto: Hans-Åke Grinde

Barn- och ungdomskörer

Många barn har fått sina första erfarenheter av att sjunga i grupp genom kyrkan. Här (eller i kyrkan) får barnen möjlighet att upptäcka glädjen och gemenskapen i en kör.

Doremikören

Terminsstart 23 januari 2023.
Måndagar 17:00-18:00 i Brunflo församlingsgård. 
För barn i åk F-3. Vi sjunger och utvecklar våra röster och vårt gehör. Doremikören sjunger en blandad repertoar och medverkar vid gudstjänster och ibland konsert. Välkommen! /Anna Tirén och Sara Holmlund

Ångsta Singers

Terminsstart 18 januari 2023.
Onsdagar 15:00-15:45 i Sockenstugan i Ångsta, vid kyrkan.
Barnkör i Lockne församling. För barn åk 1-6. Vi sjunger och utvecklar våra röster. Vi medverkar i gudstjänster några gånger per år. 
Välkommen! /Anna Hansander och Elin Nilsson

Marieby barnkör

Terminsstart 24 januari 2023.
Tisdagar 13:20-14:10 i Mariagården, vid Marieby kyrka.
För dig i årskurs 1-5. Vi sjunger och utvecklar våra röster. Vi medverkar i gudstjänster några gånger per år. Ledarna hämtar och lämnar på skolan.
Välkommen! /Anna Hansander och Elin Nilsson

Näs barnkör

Terminsstart 17 januari 2023.
Onsdagar 15:00-16:15 i Näs församlingshem.

Näs barnkör är för dig i åk F-6. Vi sjunger i kyrkan ett par gånger per termin och vid tillfälle i andra sammanhang. Roliga sånger, musikalisk träning, rörelse och enkelt fika hinner vi varje gång, ibland lite spel. Buss 14:56 från Fåker skola, tag med ditt busskort. Meddela Lena, 063-14 03 76, om du behöver skjuts tillbaka till fritids.

För dig som vill fortsätta utvecklas kan det skapas möjlighet att fortsätta sjunga i en äldre grupp med sikte på ungdomskör. Välkommen! /Lena Severin

Brunflo ungdomskör

Terminsstart 19 januari 2023.
Torsdagar 17:00-18:00 i Brunflo församlingsgård.
En kör för barn och ungdomar i åk 6 och uppåt. Vi sjunger en blandad repertoar och jobbar med sångteknik. Vi medverkar vid gudstjänster och konserter. Efter övningen finns möjlighet att fika i Brunflo församlingsgård eller att värma sin medhavda matlåda. Välkommen! /Anna Tirén

 

Aldrig deltagaravgift i kyrkans körer! 

 

Anmälan till barnverksamhet i Brunflo

För verksamheter i Brunflo

Anmälan till barnverksamhet i Torvalla

För verksamheter i Heliga Ljusets kyrka och Ängsmokyrkan

Anmälan till barnverksamhet i Lockne, Marieby och Näs

För verksamheter i kyrkorna samt i sockenstugan, Mariagården och församlingshemmet

Svenska kyrkans unga

All pastoratets verksamhet med barn och ungdomar sker under vingarna på vår lokalavdelning av Svenska kyrkans unga. Alla deltagare bör därför vara medlemmar, vilket är helt kostnadsfritt. SKU är en demokratisk organisation, vilket visar sig i årsmötet men också att deltagarna får inflytande i verksamheten.

Föreningen söker bidrag från kommunen för deltagarna, samt får bidrag från riksorganisationen. Dessa pengar går tillbaka till verksamheten på olika sätt. Medlemmarna är försäkrade genom SKU både på resan till och från, samt under aktivitetstillfällena.

Läs mer och bli medlem på www.svenskakyrkansunga.se