Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barn 6-11 år

Vår målsättning med verksamheten för barnen i denna ålder är att alla ska känna sig sedda och veta att de är älskade. De ska erbjudas en meningsfull fritidsaktivitet där det finns plats för samtal och nyfikenhet för livets alla frågor.

Miniorer i Brunflo

Måndagar 15:00–16:30 uppe på Brunflo församlingsgård.
Terminsstart v. 37. Terminsslut v. 49.

Tisdagar 15:00-16:30 i ”Pärlan” – församlingens lokal i Brunflo C, bredvid Centralkonditoriet.
Terminsstart v. 37. Terminsslut v. 49.

Verksamhet för dig som går i F-klass upp till åk 3 i Brunflo. Det är en skapande verksamhet, där skapande innebär att vi jobbar med olika material, skapande genom drama och musik, men också lek och samling med samtal, med utgångspunkt i Bibeln och dess olika berättelser. Vi bjuder på frukt och har andakt. Ledarna hjälper till att hämta barnen vid skolan. Välkommen! /Maria Eriksson, Lene Jonsson

Miniorer i Torvalla (vilande)

Måndagar 14-15.30 i Heliga Ljusets kyrka.
För dig i åk 3 som gillar att pyssla och vill ha en lugn stund. Max 8 barn i gruppen. Målsättningen med miniorverksamheten är att erbjuda en meningsfull fritidssysselsättning som ger barnen lugn och ro. Aktiviteterna består av samling, sång, pyssel, skapande och annat. Vi bjuder på mellanmål. Grupperna medverkar i gudstjänster.

Verksamheten är kostnadsfri och betalas genom kyrkoavgiften samt kommunala bidrag, men medlemskap i Svenska Kyrkans Unga krävs för att delta. Medlemsskapet är gratis och ger oss ett bidrag för att kunna köpa in extra pyssel, fika samt göra mer för barnen.
Välkommen! /Annelie Rosendahl, Berit Einarsson

Miniorer i Lockne

Måndagar 14:00-15:30 i sockenstugan vid Lockne kyrka.
Terminsstart 16/1 2023.

För årskurs 1-3 och som bor i Lockne församling. Vi pysslar, leker och sjunger med berättelser från Bibeln som grund.
Välkommen! /Anna Hansander, Helene Ångström

Kyrkmys i Torvalla

Onsdagar 14:45-16:30 i Ängsmokyrkan. 
Terminsstart 18/1 2023.
Öppet hus för tjejer i årskurs 4 & 5. Här finns möjlighet till en stund med lugn och ro. Vi pysslar, har avslappning och samtalar. Mellanmål finns att köpa för 10 kr. Ingen anmälan krävs. Välkommen! /Berit Einarsson, Anna-Lena Eriksson

Skaparverkstad

Tisdagar 14:30-16:00 i Ängsmokyrkan.
Startar 4/10, avslutar 22/11. Uppehåll v. 44.
För dig som går i 3:e klass på Ängsmogården och gillar att skapa bjuder vi nu in till en skapargrupp. Vi använder olika material, färg, lera, papper m.m. Vi jobbar med lugn och ro i våra grupper. Vi bjuder på frukt. Maxantal: 10 st.
Välkommen! /Berit Einarsson, Micke Pålsson

Juniorer i Brunflo (vilande)

Måndagar 15:00-16:30 i ”Pärlan” – församlingens lokal i Brunflo C, bredvid Centralkonditoriet. För barn från årskurs 3 upp till årskurs 6. En verksamhet med fokus på skapande i olika tema och projekt och efter barnens egna önskemål. Samling och samtal med utgångspunkt i Bibeln, eller annat material. Andakt och frukt varje gång. Välkommen! /Maria Eriksson, Lene Jonsson

Juniorer Torvalla

Tisdagar 14:30-16:00 i Heliga Ljusets kyrka.
Terminsstart 17/1 2023.

Målsättningen är att skapa en verksamhet som ger deltagarna utmaningar och upplevelser, få fundera över livsfrågor och även låta kreativiteten och fantasin få utlopp. Vi kommer att försöka vara utomhus en del beroende på väder. Vi bjuder på mellanmål. Verksamheten är kostnadsfri. Begränsat antal platser. Ingen anmälan nödvändig nu. Välkommen! /Anna-Lena Eriksson, Elin Lidgren

Juniorer åk 4 i Lockne

Måndagar 14:15-15:45 i sockenstugan vid Lockne kyrka.
Terminsstart 13/3 2023.
För årskurs 4 och som bor i Lockne församling. Vi pysslar, leker och sjunger med berättelser från Bibeln som grund.
Välkommen! /Anna Hansander, Helene Ångström

Juniorer åk 5-6 i Lockne

Torsdagar 14:15-16:15 i sockenstugan vid Lockne kyrka. 
Terminsstart 19/1 2023.
För årskurs 5-6 och som bor i Lockne församling. Vi pysslar, leker och sjunger med berättelser från Bibeln som grund.
Välkommen! /Anna Hansander, Helene Ångström

Anmälan till barnverksamhet i Brunflo

För verksamheter i Brunflo

Anmälan till barnverksamhet i Torvalla

För verksamheter i Heliga Ljusets kyrka och Ängsmokyrkan

Anmälan till barnverksamhet i Lockne, Marieby och Näs

För verksamheter i kyrkorna samt i sockenstugan, Mariagården och församlingshemmet

Svenska kyrkans unga

All pastoratets verksamhet med barn och ungdomar sker under vingarna på vår lokalavdelning av Svenska kyrkans unga. Alla deltagare bör därför vara medlemmar, vilket är helt kostnadsfritt. SKU är en demokratisk organisation, vilket visar sig i årsmötet men också att deltagarna får inflytande i verksamheten.

Föreningen söker bidrag från kommunen för deltagarna, samt får bidrag från riksorganisationen. Dessa pengar går tillbaka till verksamheten på olika sätt. Medlemmarna är försäkrade genom SKU både på resan till och från, samt under aktivitetstillfällena.

Läs mer och bli medlem på www.svenskakyrkansunga.se