Lokala församlingsråd

I Sydöstra Jämtlands pastorat finns 16 församlingsråd, varav 4 finns i Brunflo, Lockne, Marieby och Näs församlingar.

Varje församling som ingår i Sydöstra Jämtlands pastorat har ett församlingsråd som fungerar som en styrelse. Tillsammans med kyrkoherden har församlingsråden ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift blir utförd. De ansvarar även för tillsyn utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. 

Brunflo
6 ordinarie:
Elizabeth Gunnmo
Anne-Mari Mähler
Maj-Lis Ek
Sigrid Eriksson 
Monica Göthesson
Åke Lewerentz

4 ersättare:
Marianne Jonsson
Eva Larsson
Lillemor Rydow
Roland Sundström

Lockne
5 ordinarie:
Ulla Andersson
Karl-Johan Eriksson
Alexandra Agerberg
Maria Jönsson
Johannes Adolfsson

3 ersättare:
Helena Eriksson
Thomas Jönsson
Bengt-Erik Backlund

Marieby
4 ordinarie:
Lisa Bois
Lena Berggren
Hanna Wallén
Laila Nordal

2 ersättare:
Marit Borg
Acke Green

Näs
6 ordinarie:
Per-Lennart Lindgren
Helene Persson
Gustav Magnusson
Susiette Dumant
Lena Först - Brännström

2 ersättare:
Victoria Sätter
Birgitta Näsman