Lokala församlingsråd

I Sydöstra Jämtlands pastorat finns 16 församlingsråd, varav 4 finns i Brunflo, Lockne, Marieby och Näs församlingar.

Varje församling som ingår i Sydöstra Jämtlands pastorat har ett församlingsråd som fungerar som en styrelse. Tillsammans med kyrkoherden har församlingsråden ansvar för att församlingarnas grundläggande uppgift blir utförd. De ansvarar även för tillsyn utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. 

Brunflo
6 ordinarie:
Elizabeth Gunnmo
Anne-Mari Mähler
Majlis Ek
Monica Göthesson
Marianne Jonsson
Roland Sundström

5 ersättare:
Örjan Andersson
Birgit Lindberg
Åke Lewerentz
Anna Winther
Eva Larsson

Lockne
5 ordinarie:
Ulla Andersson
Karl-Johan Eriksson
Alexandra Agerberg
Maria Jönsson
Johannes Adolfsson

3 ersättare:
Helena Eriksson
Thomas Jönsson
Bengt-Erik Backlund

Marieby
4 ordinarie:
Lisa Bois
Lena Berggren
Hanna Wallén
Laila Nordal

2 ersättare:
Marit Borg
Acke Green

Näs
6 ordinarie:
Helena Stridh
Per-Lennart Lindgren
Helene Persson
Gustav Magnusson
Susiette Dumant
Alf Andersson

3 ersättare:
Victoria Sätter
Birgitta Näsman
Gertrud Stålemar