Foto: Alex Giacomini /Ikon

Konfirmation

Vem är jag? Duger jag som jag är? Vad är kärlek? Varför händer så mycket ont i världen? Finns Gud? I så fall, var? Vad händer när vi dör? Du är inte ensam om att fundera över livets stora frågor. Konfirmationstiden ger dig möjlighet att få prata om tro, livet och allt det där som är viktigt för dig.

Alla funderar vi över livets stora frågor. Kanske har du hittat svaren, kanske inte. Frågorna följer med dig hela livet men svaren ändras ju äldre du blir. Ibland är det bra att stanna upp, fundera lite extra på meningen med livet. Konfirmationen är en sådan tid.

Varje år bjuder Svenska kyrkan in ungdomar som går i åk 8, till att vara med i en konfirmationsgrupp. Du har då möjlighet att fråga, diskutera och gå djupare in i livets svåra frågor tillsammans med nya och gamla kompisar, blandat med lekar, skratt och fika såklart.

Vem?
För dig som är född 2010 eller går i klass 8 ht 2024.

Om man är äldre än 15 år?
Även du som är äldre är välkommen att vara med! Man kan konfirmera sig när som helst efter 15 års ålder. Det som krävs är att du är döpt och inte tidigare konfirmerad. Är du inte döpt så kan du så klart bli det, oavsett ålder. För dig som är döpt och äldre än 15 år finns olika alternativ till konfirmation. Hör av dig till kansliet om du vill veta mer!

Måste jag vara döpt?
Nej! Du behöver inte vara döpt för att påbörja din konfirmationsläsning. Vi kommer erbjuda dop innan konfirmationstidens slut, då man måste vara döpt för att konfirmeras. 

Läger
Vi åker tillsammans på läger och övernattar på annan plats. Unga ledare följer med. Det finns möjlighet att välja bort läger.

Kostnad
Att vara med i konfan kostar inget, inte lägren heller.

Grupper
Till hösten erbjuder vi fyra grupper:
- Konfirmation i Brunflo
- Konfirmation i Torvalla
- Sommarlägerkonfirmation i Sydöstra Jämtlands pastorat
- För dig med funktionsvariation

 • Konfirmation i Brunflo
  För dig i Brunflo med omnejd
  -Start 15/9, 11:00 i Brunflo kyrka. Konfirmand- och föräldraträff.
  - Vi träffas onsdagar, i församlingsgården, 18:00-20, ca 1 gång/månad. Några söndagsträffar.
  - Höstläger: 12-13/10, Hackås.
  - Januariläger: 17-19/1, Hållandsgården.
  - Majläger: 1-4/5, Laberget, Norge.
  - Konfirmation 25/5 i Brunflo kyrka.
  - Kontaktperson: Peter Alvebro, peter.alvebro@svenskakyrkan.se, 063-140 313
 • Konfirmation i Torvalla.
  För dig som bor i Torvallaområdet. 
  - Start 22/9, 18:00 i Heliga Ljusets kyrka Torvalla. Konfirmand- och föräldraträff.
  - Vi träffas onsdagar, i Ängsmokyrkan, 18:00-20, 1 gång/månad. Några söndagsträffar.
  - Höstläger: 19–20/10.
  - Sportlovsläger: 6–9/3.
  - Läger: 29/5–1/6, Norge.
  - Konfirmation 8/6, i Heliga Ljusets kyrka.
  - Kontaktperson: Olof Roos, olof.roos@svenskakyrkan.se, 063-140 361
 • Sommarlägerkonfirmation i Sydöstra Jämtlands pastorat
  För den som vill konfirmeras på sommaren och åka på läger till Gotland, är denna grupp 
  ett bra alternativ. 
  - Start 9/2 2025, 11:00 i Lockne kyrka
  - Helgträff: 22–23/3 2025. Vi åker och övernattar på ett mysigt ställe.
  - Helgläger: 4–6/4 2025, Willhemsberg.
  - Läger till Gotland: 16–24/6 2025.
  - Heldag: 28/6: Vi träffas i Lockne och förbereder Konfirmationen
  - Konfirmation 29/6 i Lockne kyrka.
  - Kontaktperson: Matz Malm, matz.malm@svenskakyrkan.se, 063 14 03 31
 • För dig med funktionsvariation
  För dig som till exempel går på anpassad skola (tidigare särskola), erbjuder vi konfirmationsgrupp om det finns intresse. Anmäl dig om du är intresserad!
  Kontakta Helene Ångström, helene.angstrom@svenskakyrkan.se, 063-140 373

Anmälan
Anmälan till konfirmation hittar du här

Funderingar?
Har du frågor om konfan eller är osäker? Hör gärna av dig till oss.

Samiskt konfirmationsläger 2025 - Länk till Luleå stift

Buerie båeteme! Buerest båhtieme! Bures Boathin! Buoris boathem! Burist båhtem! Välkommen till samiskt konfirmationsläger 2025! Lägret startar tisdag 10 juni och pågår till måndag 23 juni. Konfirmationsdag tisdag 24 juni. Så här långt är platsen preliminärt Saxnäsgården, Saxnäs. Förläger arrangeras någon av helgerna vecka 11, 12 eller 13 (2025). Vilken helg som blir aktuell för dig beror på var du befinner dig.

SVENSKA KYRKANS UNGA

All pastoratets verksamhet med barn och ungdomar sker under vingarna på vår lokalavdelning av Svenska kyrkans unga. Alla deltagare bör därför vara medlemmar, vilket är helt kostnadsfritt. SKU är en demokratisk organisation, vilket visar sig i årsmötet men också att deltagarna får inflytande i verksamheten.

Föreningen söker bidrag från kommunen för deltagarna, samt får bidrag från riksorganisationen. Dessa pengar går tillbaka till verksamheten på olika sätt. Medlemmarna är försäkrade genom SKU både på resan till och från, samt under aktivitetstillfällena.

Läs mer och bli medlem på www.svenskakyrkansunga.se