Foto: Hans-Åke Grinde

Bårtäcke

Ett värdigt sätt att dekorera kistan vid begravning.

Att ha bårtäcke som kistdekoration vid begravningen är en gammal sed som återupptagits på nytt. Bruket av bårtäcke ses av allt fler människor som ett alternativ till kistutsmyckning med blommor.

Vid begravning i våra kyrkor går det bra att låna våra vackra bårtäcken och det är ingen kostnad för det. Meddela oss om era önskemål direkt eller via begravningsbyrån i god tid innan begravningen.

Bårtäcke finns i samtliga kyrkor i Brunflo, Lockne, Marieby och Näs församlingar. Här nedan har vi samlat dem i ett bildspel med tillhörande texter.

Kontakta kansliet för lån: 
010-451 38 00
sydostrajamtland.kgf@svenskakyrkan.se