Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Vuxen

För dig som är vuxen finns verksamheter av olika slag. Mötesplatser, såsom sopplunch och gemenskap kring kaffekoppen, möjlighet till enskilda samtal och hembesök, undervisning i kristen tro samt grupper för dig som förlorat en anhörig.

Bräcke-Nyhem, Revsund-Sundsjö-Bodsjö