Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barn- och ungdomskörer

Många barn har fått sina första erfarenheter av att sjunga i grupp genom kyrkan. Här (eller i kyrkan) får barnen möjlighet att upptäcka glädjen och gemenskapen i en kör.

Barnkören i Bräcke

Övar tisdagar 16:30 på Ungdomsgården, Folkets hus