Foto: Anders Gustafsson

Revsunds sockenstuga

Vid Revsunds kyrka i det röda huset hittar du sockenstugan.